Last update: 15 mei 2014.      
Rini Sips. 12 September 1999-2015.      
Problemen? nederlandse copie
Problems? english mirror site.
ZIGZAGZINE

English language:
 
Dit is een persoonlijke zoek-
tocht die dan ook niet recht
op zijn doel afgaat
Het doel is de elementaire
structuur te ontdekken en hoe
gedrag, waarden, ratio, emotie
persoonlijk zijn gedetermineerd
Tot nu toe zijn langsgekomen:

individuele ruimte en tijd
proces, ver- & ontwikkeling
samenwerkingsovereenkomst dynamiek, contexten...
     Voertuigen:
patroon, verhaal, thema
filosofie, moderne fysica
kosmologie, opvoeding, cultuur...

Zigzagt U mee?

This is a personal search
so it does not go
straight on to its aim
The aim is to discover the elementary structure, and how
action, values, ratio, emotion
are determined personally
Covered so far:

individual space and time
process, en- & development
cooperation agreement
dynamics, contexts...
Vehicles:        
pattern, story, theme
philosophy, modern physics
cosmology, education, culture...

Like to zigzag along?

   Welkom   
  Welcome