Beginnen met patroon #12
'Eerst schep ik orde in mijn innerlijke ruimte'

  ^  
 

Nogmaals de innerlijke ruimte

We hebben in vorige nummers van ZIGZAGZINE twee beginpatronen besproken die met de innerlijke ruimte te maken hadden. Nu komt de innerlijke ruimte voor de derde en laatste keer aan de orde. Nadat we het ruimte maken en het ruimte gebruiken hebben behandeld, gaan we nu verder met het ruimte ordenen. Dat beginnen met het op orde houden of bewerken vindt plaats indien we als eerste de 12e kleuring of filter toepassen, op de Vissen manier beginnen. We nemen het initiatief van beginnen aan iets door te werken aan onze innerlijke ruimte, dus op de achtergrond, binnen in onszelf! Mensen met dit beginpatroon willen dat hun initiatief bijdraagt aan het in orde brengen van hun innerlijke context. Dat moet vanaf het begin duidelijk zijn.
 
  ^  
 

'Eerst houd ik mijn innerlijke ruimte in orde'

Het twaalfde teken Vissen werkt op een integrerende manier, werkt aan innerlijke eenheid, aan loslaten en vrijheid. Zoals in de laatste fase alle voorafgaande fasen bekend zijn en bewerkt worden, zo kent het laatste teken alle voorgaande tekens. Vissen is naar binnen gericht bezig, werkt op de achtergrond, in de schaduw, ervaringen op orde brengend, aan integratie. Uit integratie kan innerlijke vrijheid ontstaan. Op het terrein (de fase) waar Vissen actief is, heeft de mens de mogelijkheid innerlijk vrij te worden. Als dat in de eerste fase van het beginpatroon is, de situatie die we nu gaan bespreken, dan is die mens ongrijpbaar, dan kun je de hand niet op die persoon leggen, dan hoeft hij niets te bewijzen. Vissen is beschikbaar en maakt beschikbaar.
Het beginpunt van het Vissen beginpatroon kunnen we omschrijven als volgt:
'In de chaos kan ik het draadje vinden waarmee we tot orde komen. Ik ben aanwezig, maar wel vanaf de achtergrond, aarzelend, niet zo zichtbaar. Maar ik vervolg, als ik verder ga, gedecideerd. Je kunt ook zeggen: "teneinde zo gedecideerd als Ram te kunnen doorgaan", of: "mits Ram mogelijk is". In het begin kan ik het een beetje op zijn beloop laten, dingen op hun plaats laten vallen, teneinde zelf praktisch initiatief te nemen.'

Stel nu eens dat we Johann Sebastiaan Bach (u weet wel wie) zouden vragen wat door hem heen ging als hij aan iets nieuws begon. Hij zou hebben kunnen zeggen: 'Ik probeer eerst de situatie af te tasten, de sfeer te proeven en dan wil ik zien of er iets praktisch voor mij is te doen'.

Ringo Starr (drummer van 'The Beatles'): 'Ik hou me rustig tot ik een gaatje zie en wat nuttigs en ondersteunends toe kan voegen of bij kan dragen aan het geheel, aan de groep. Ik ben beschikbaar op afroep'.

Wilhelmina van Oranje (koningin van Nederland van 1890-1948): 'Ik ben me allereerst bewust van een eenheid met veel verschillende mensen' (de titel van haar autobiografie is "Eenzaam, maar niet alleen"), en misschien wel: 'Ik dien en wil gediend worden'.

Het doel van ieder die het Vissen beginpatroon gebruikt is om via sociale acceptatie, gelijkwaardigheid en uniekheid (fase 12, beginnend in het 11e teken Waterman) uiteindelijk een oplossing te vinden (vervolgend met het 12e teken Vissen). Een van hun voorwaarden (fase 2) is altijd: Is dit initiatief ook praktisch (Ram)?
Zie voor meer details het schema van dit beginpatroon.
 

  ^    
   

Voorbeelden:
drie individuele bewegingen binnen het patroon

 
Johann Seb. Bach, 1685 - 1750.
Eisenach, 21 maart 1685, 05:45 u. [ bron ].
Zodra hij aan iets nieuws begon verlegde hij zijn belangstelling naar de 12e fase, en van daar achtereenvolgens naar de 2e, de 9e, de 4e en dan terug naar de 12e fase. Deze beweging kon steeds worden herhaald.
fig.1: Johann Seb. Bach, geboortekaart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Hij begon en nam initiatieven met het doel om zijn innerlijke context beter te kunnen ordenen; Zijn initiatieven werden, als ze belangrijk waren, altijd ondersteund door zijn wil om zich gedecideerd uit te drukken;
   
   
 2. Zijn initatieven richtte hij, via zijn grenzeloos inlevingsvermogen, op zijn uitzonderlijke herinnering van ervaringen;
  Hij beschikte, op de achtergrond, over twee vermogens tot communicatie en interactie, die beide, als ze zich al met behulp van woorden uitten, een muzikale expressie toegevoegd kregen;
   
   
   
 3. Dan bracht hij zijn uitgebreide ervaring, via zijn vermogen tot rustig inzicht in zijn eigen behoeften, in verband met het huidige initiatief en bepaalde het praktische belang ervan voor hemzelf;
   
 4. Vanuit het praktisch nut en met inzet van zijn grote kracht om gegevens gericht in te passen, concentreert hij zich vervolgens op zijn geloof;
  Deze energie is gekoppeld, enerzijds aan zijn heel eigen en minutieus structurerende manier van werken, anderzijds aan zijn vermogens tot muzikale expressie die op de achtergrond zijn doel vormden, waardoor die kracht tevens een verbinding legde tussen beide;
 5. Om zich dan, via zijn vermogen om zich routinematig in muziek uit te drukken, te begeven naar zijn basis (geborgenheid, familie) van verschillende emoties waar hij alles subjectief [in tekst en muziek] samenvoegde;
  Thuis is de professional aan het werk, vakbekwaam, deskundig, maakwerk zo goed als vakwerk makend, in een huis waar jonge leerlingen routinewerk verrichten, bij voorbeeld muziekpartijen kopiŽerden;
 6. Dit geheel van ervaring, waarde, verhaal en gevoel bracht hij weer terug in het perspectief van zijn ervaring en in het perspectief van het geheel;
   
 7. Deze beweging in het proces wordt herhaald en zo nodig volgde hij weer dezelfde serie perspectieven: vanuit het componeren van nieuwe muziek, naar zijn praktisch referentiekader, via zijn intense geloof en idealen, naar de communicatie van gevoelens, en terug naar de muziek.
   
 1. Beginnend vanuit de ASCENDANT in het teken (12e filter of kleuring) VISSEN;
  De ZON bevindt zich in fase 1, in het teken (1e filter of kleuring) RAM, niet conjunct de Ascendant;
 2. Vanuit fase 1, via NEPTUNUS in Vissen, naar de 12e fase in WATERMAN;
  MERCURIUS (secundair) en VENUS (secundair), bevinden zich beide in Vissen conjunct met Neptunus in de 12e fase in Waterman;
 3. Vanuit fase 12 in Waterman via URANUS in STIER, naar fase 2
  in Ram;
   
 4. Vanuit fase 2 in Ram, via MARS in BOOGSCHUTTER, naar de 9e fase in SCHORPIOEN;
  Mars vierkant SATURNUS in MAAGD in de 6e fase in LEEUW, en vierkant de cluster van drie functies in de 12e fase in Vissen;
   
 5. Vanuit fase 9 in Schorpioen, via PLUTO in KREEFT, naar fase 4 in TWEELINGEN;
  Pluto driehoek de ASCENDANT en vierkant JUPITER in de 8e fase  in WEEGSCHAAL;
   
   
 6. Van fase 4 in Tweelingen, via MERCURIUS (secundair) in VISSEN, terug naar de 12e fase in WATERMAN;
 7. Herhaling van de beweging van de 12e fase, 2de, 9de, 4de fase en terug naar fase 12.
   
Alle andere fasen vormden aanvoerlijnen voor de hierboven omschreven beweging tussen fasen:
 1. Zijn maatschappelijke positie en (on)zekerheden waarin hij zijn geloof en idealen vorm moest geven, bracht Bach, via zijn overtuigingskracht om dwingend samen te brengen, naar de confrontatie van zijn harmonieuze keuzes met de waarden van anderen;
  En voegde dat, via zijn vermogen tot muzikaal harmoniŽren, toe aan de verzameling van vernieuwende ervaringen;
   
 2. In wezen was zijn gedrag emotioneel, geborgenheid en houvast zoekend. Hij bracht dat, via zijn vermogen om gevoelens op een harmonieuze manier te delen, naar het perspectief van samenwerking of gezochte ervaringen die minutieus moest zijn;
  En betrok dat, via zijn vermogen om muzikaal te communiceren, ook bij de verzameling van vernieuwende ervaringen;
 3. Zijn sociale omgeving, die hij terughoudend en autoritair vond, betrok hij, via zijn vermogen om tot in detail structuur door te voeren, op zijn overzichtelijke manier van werken en presteren;
  Vervolgens bracht hij dat, via zijn vermogen om zich gedecideerd uit te drukken, naar het zich op een intuÔtieve en praktische manier uiten. Hij wilde dit beslist in praktijk brengen en zich zo uitdrukken;
 4. Omgaand met kennis en informatie op een aandachtige manier betrok hij deze, via zijn vermogen tot muzikale interactie, op zijn verzameling van vernieuwende ervaringen;

Dat alles voegde hij toe aan de boven beschreven beweging die in de 12e fase begon: het moest zijn uniek en muzikaal doel dienen.
 

Vier aanvoerlijnen:
 
 1. Zaken die strategie vereisen beginnen in de 10e fase in het teken BOOGSCHUTTER en gaan, via JUPITER, naar de 8e fase in WEEGSCHAAL;
  En via VENUS (secundair) in VISSEN naar de 12e fase in WATERMAN;
 2. Vanuit zijn diepste wezen, de 5e fase in KREEFT, via de MAAN in Weegschaal, naar fase 7 in MAAGD;
  En via MERCURIUS (secundair) in Vissen naar fase 12 in Waterman;
 3. Zaken die vanuit het sociale verkeer beginnen, de 11e fase in STEENBOK, gaan via SATURNUS in  Maagd, naar fase 6 in LEEUW;
  En bereiken, via de ZON in RAM, de 1e fase in Vissen;
 4. Zijn kennis vanuit fase 3 in STIER brengt hem, via VENUS (secundair) in VISSEN, naar de 12e fase in WATERMAN.
   
  ^    
   
Ringo Starr, 1940- , eigenlijke naam Richard Starkey. Liverpool, 7 juli 1940, 00:01 u. [ bron ].
Zodra hij iets nieuws begint gaat hij naar de 6e fase, van daar naar de 4e fase en dan naar de 5e fase. Daar stopt de beweging.
fig.2: Ringo Starr, geboortekaart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Hij begint en richt zijn initiatieven (fase 1) op het vinden van een aanknopingspunt in de dingen;
   
 2. Met dat als uitgangspunt richt hij zich, via zijn vermogen om intuÔtief met details bezig te zijn, op werk waar hij graag een show van maakt;
 3. Werkend verwisselt hij zijn perspectief, via zijn wil om houvast te geven en binding te hebben, naar het houvast proberen te vinden in communicatie;
 4. De behoefte aan houvast door communicatie brengt hij, via zijn vermogen tot communiceren en zich speels te uiten, naar samenspel;
 5. Omdat zijn vermogen tot het op een speelse manier uiting geven aan zijn gevoelens zich in dezelfde fase bevindt, verwisselt hij niet verder van perspectief;
  Hij blijft maar spelen, met het vermogen om dingen routinematig te doen verenigd met zijn praktische energie, die op hun beurt een sterk punt van concentratie vormen daar ze verbonden zijn met zijn communicatievermogen en zijn gevoel;
  Door deze vorm van communiceren komt veel energie vrij voor zowel rustige soepelheid als structurering uit eigen bronnen;
   

     

Alle aanvoer uit andere gebieden komt uiteindelijk terecht bij het spelen en de show.
 

 

 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (12e filter of kleuring) VISSEN;
 2. Vanuit de 1e fase gaat hij, via NEPTUNUS in het teken MAAGD, naar fase 6 in LEEUW;
 3. Vanuit de 6e fase, via de ZON in KREEFT, naar fase 4 in TWEELINGEN;
 4. Vanuit de 4e fase, via MERCURIUS (primair) in Leeuw, naar de 5e fase in KREEFT;
 5. Omdat de MAAN zich zelf in de 5e fase in het teken Kreeft bevindt, is er verder geen verwisseling van perspectief;
  De 5e fase bevat een stellium van vier functies: behalve de Maan en Mercurius (primair), ook MARS en PLUTO, allemaal in het teken LEEUW;
  Mercurius vormt een vierkant met JUPITER (conjunct SATURNUS) in STIER, in fase 2 in RAM;

Alle overige fasen leiden, soms via een van de drie functies in de 2e fase, naar de 4e of de 5e fase.
 

  ^    
   
Koningin Wilhelmina, 1880-1962.
Den Haag, 31 augustus 1880, 18:30 u. [ bron ].
Zodra zij aan iets nieuws begon ging zij naar de 3e fase, en van daar vervolgens naar de 7e, naar de 6e fase en daar vandaan terug naar de 7e fase.
fig.3: Wilhelmina van Oranje, geboortekaart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Haar initiatieven waren gericht op samenbrengen, verenigen;
   
   
 2. Zij richt zich van daaruit, via haar vasthoudende en ordenende intuÔtie, op degelijke, betrouwbare informatie. Zij had alle draadjes al in handen, nu zou zij degelijk, eigenzinnig en bekwaam haar eigen weg uitstippelen;
 3. Van daar uit verwisselde zij het perspectief, via het minutieus delen van ervaring, naar de specifieke aanvulling die zij nodig had:
  'Dat wil ik, maar die partner moet wel bescheiden zijn';
   
   
 4. Vervolgens verplaatste zij de hulp, via haar vermogen om leiding te geven door met informatie te werken, naar het perspectief van een leiderschap dat werkt: 'Draagt het bij aan mijn overzicht en werkt de aanvulling onder mijn leiding?';
 5. Vanuit het werk, via exact deze assistentie, verplaatste zij haar aandacht weer naar de feitelijke uitvoering met behulp van de partner;
 6. Dit deel van het proces blijft heen en weer bewegen tussen gecontroleerd werk en aardige boodschappers en eerlijke hulpen;

Wilhelmina kon erg aardig zijn, maar zich ook plotseling scherp en kritisch van mensen afkeren.
 

 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (12e filter of kleuring) VISSEN;
 2. Vanuit de 1e fase gaat zij, via NEPTUNUS, naar fase 3 in het teken STIER;
   
 3. Vanuit fase 3 beweegt zij zich, via VENUS (primair), naar de 7e fase in MAAGD;
  De ZON in fase 7 in Maagd: dit wil ze, als het van enig belang is, ook echt;
 4. Vanuit fase 7, via MERCURIUS (secundair) naar de fase 6 in LEEUW;
   
 5. Vanuit de 6e fase, via de Zon, terug naar fase 7 in Maagd;
   
 6. Pendelen tussen de Zon in de 7e fase in Maagd en Mercurius in de 6e fase in Leeuw;

Behalve de Zon bevinden zich nog drie functies in de 7e fase: URANUS (conjunct de Zon), VENUS (primair) en MARS (conjunct), alle in het teken MAAGD.
 

  ^  
 

Andere mensen: meer illustraties

De drummer van 'the Beatles' Ringo Starr en koningin Wilhelmina heb ik niet zo uitvoerig behandeld als J.S. Bach. Het bleek namelijk dat Bach zo veel interessant materiaal opleverde en daarmee zo veel ruimte in beslag nam dat het beter leek hem die ruimte te geven. Wat ook een rol speelde in de beslissing was dat er relatief maar heel weinig mensen zijn met dit beginpatroon en ik dat hiermee uit wilde laten komen. Bovendien zijn mensen met dit beginpatroon in het algemeen aanvankelijk weinig zichtbaar, zij houden zich op de achtergrond.

Voorbeelden van mensen die dit beginpatroon deelden/delen [ bronnen ] zijn te vinden op een aparte lijst.
Het aantal mensen dat dit beginpatroon gebruikt ligt, met een omvang die ik schat op ongeveer 5,9 procent, onder het statistisch gemiddelde van 8,3 procent van de wereldbevolking.

Koppelingen naar
individuele ruimte-tijd dank zij een uniek coŲrdinatenstelsel - structuur #9/3,
gebeurtenissen georiŽnteerd en verbonden in ruimte en tijd - structuur #13/4.
 

  ^  
 

Wisselingen van perspectief

In de loop van een proces verplaatsen wij telkens onze aandacht, al naar gelang de fase van het proces waar wij mee bezig zijn. Het verplaatsen van de aandacht is als een verwisseling van perspectief: wij bezien de activiteit vanuit een ander standpunt en op de manier die, voor de persoon in kwestie, bij dat standpunt past. In de behandeling van de voorbeelden in eerdere nummers van ZIGZAGZINE over patronen, heb ik daar al globale beschrijvingen van gegeven. Albert Einstein verplaatste zijn aandacht van fase 1 naar fase 6, Sigmund Freud verplaatste zijn perspectief van fase 1 naar 6, en Ringo Starr doet hetzelfde: van 1 naar 6. Zij doen dat (direct naar de 6e fase gaan) om heel verschillende redenen. Einstein, die op de Kreeft manier begon, verplaatste zijn aandacht naar fase 6 omdat de Maan, die nauw verbonden is met Kreeft, zich daar bevond; Freud, die op de Schorpioen manier begon, ging naar fase 6 omdat Pluto zich daar bevond; Ringo Starr, die op de Vissen manier begint, doet dat omdat Neptunus zich in de 6e fase in Maagd bevond. Johann Sebastian Bach echter, die ook op de Vissen manier begon, verplaatste zijn aandacht naar fase 12, omdat Neptunus zich in de periode van 1685 tot c.1697 in Vissen bevond. Alle mensen die in die periode met Vissen Ascendant zijn geboren, hadden Neptunus of in de 12e of in de 1e fase van het proces staan en zouden bijgevolg van fase 1 direct naar het perspectief van fase 12 gaan of eerst nog in fase 1 blijven.

Het verplaatsen van de aandacht en daarmee het verwisselen van perspectief is een vorm van bewegen binnen het proces. Dit sluit aan bij de idee van A. N. Whitehead [ noot ], die stelt dat leven een proces van constant bewegen, van worden is.
 

  ^  
 

- schema - van het de-innerlijke-ruimte-ordenende beginpatroon

Fase:

 1. VISSEN In de chaos kan ik het draadje vinden waarmee we tot orde komen. Ik ben aanwezig, maar wel vanaf de achtergrond, aarzelend, niet zo zichtbaar
  maar ik vervolg gedecideerd. Je kunt ook zeggen: "teneinde zo gedecideerd als RAM te kunnen doorgaan"; of: "mits RAM mogelijk is". In het begin kan ik het een beetje op zijn beloop laten, teneinde (RAM) zelf praktisch initiatief te nemen.
 2. RAM Ik beheer mijn bezit op een praktische manier. Ik neem veel initiatieven i.v.m. mijn bezit, maar het moet snel tot resultaat leiden, anders ben ik alweer met wat anders bezig. Ik stop veel energie in het vormen van mijn referentiekader.
  Uiteindelijk moet het wel iets opleveren, op het laatst houd ik wel vol.
 3. STIER In het leggen van korte contacten ben ik eerst afwachtend, maar als ik ertoe besluit draaf ik ook door. Als ik een keer een stap op mijn weg heb gezet houd ik tot het einde vol. Mijn kennis is op productiviteit gericht.
  Uiteindelijk moet er wel TWEELINGEN: handel in zitten.
 4. TWEELINGEN Ik praat graag over geborgenheid. Mijn ondernemen is communicatie. Mijn onderneming is uitwisseling, ik zit in de handel, ik breng van meer naar minder.
  Uiteindelijk moet er wel een emotionele binding mogelijk zijn, anders voel ik me niet voldoende geborgen.
 5. KREEFT In wezen ben ik een gevoelsmens. In mijn diepste binnenste heb ik behoefte aan gevoelsbanden, aan houvast, aan tastbare dingen. Ik ben een verzamelaar.
  Uiteindelijk moet er totaal overzicht mogelijk zijn, moet ik trouw aan mezelf kunnen zijn.
 6. LEEUW Ik werk op zelfstandige, loyale, leidinggevende wijze, ik wil totaaloverzicht hebben. Ik heb overzichtelijk werk.
  Voorwaarde is ook dat het dienend, zuiver werk is. Uiteindelijk wil ik analytisch werk, werken met details, klein werk.
 7. MAAGD Ik werk samen op een MAAGD wijze: zuiver, kritisch, dienend. Ik wil graag aangevuld worden door iemand die analytisch bezig is, die goed kan ordenen
  en uiteindelijk, WEEGSCHAAL, het initiatief aan mij laat. Ik, met VISSEN begonnen, vind een stukje van de puzzel, MAAGD analyseert en is uiteindelijk volgzaam. Door analyseren kom ik tot innerlijke harmonie, mits ik volgzaam kan zijn.
 8. WEEGSCHAAL Ik geniet van harmonie, van evenwicht, van geven en nemen, van kunst. Bij ontwikkelingen wil ik steeds een tweede mogelijkheid open laten. Ik ontwikkel mij door meegaand te zijn, door beslissingen uit te stellen.
  Maar uiteindelijk, als dat een routine wordt, zal ik tot echt kernachtige en praktische transformaties komen. Ik ontwikkel nieuwe routines.
 9. SCHORPIOEN Als ik een ideaal stel dan wil ik graag dat het kernachtig is en praktisch. Met die idealen kun je iets doen (een ideaal is een verwezenlijkbare droom die niet verwezenlijkt hoeft te worden). SCHORPIOEN wil idealen die hij kan verwezenlijken. Concrete doelen,
  opdat, BOOGSCHUTTER, ik erin kan blijven geloven, ik optimistisch kan blijven. Als de weg van de ander me niet zint dan ontken of negeer ik die.
 10. BOOGSCHUTTER Ik ben zelfverzekerd op een doelbewuste en optimistische manier. Ik geloof in de onderneming van de ander. Ik geloof in de ideale maatschappij. Ik ben naÔef t.a.v. de maatschappelijke structuur. Ik geloof in wetten en structuren
  teneinde STEENBOK: mijn doel te kunnen bereiken.
 11. STEENBOK Wat voor vrienden wil iemand met VISSEN op de Ascendant? Kleine zelfstandigen, mensen die hun eigen weg kunnen gaan, die blijven, die zich aan het gestelde doel houden (niet mensen die mij claimen: KREEFT),
  teneinde WATERMAN: gelijkwaardigen als vrienden te hebben; teneinde de zaak gelijkwaardig = spanningsvrij te houden.
 12. WATERMAN Ik beŽindig zaken op een unieke manier. Ik laat zonder spanning los. Ik zoek oplossingen zonder spanning. Als ik zaken beŽindig ga ik over grenzen heen, ga ik de ander tegemoet, teneinde oplossingen te bereiken.
  Uiteindelijk wil ik het geheel dienen en wil ik dat de grenzen wegvallen.