Stand van zaken: de zoektocht na 10 zines

  ^  
 

ZIGZAGZINE's status

Het elfde nummer. Tijd voor een inventarisatie. Ik ben niet alleen op zoek naar kennis over mijn subjectieve zelf maar ook, omdat ik een methodisch mens ben (raar maar waar), naar het systeem dat de basis is van gedrag van mensen in het algemeen. De zoektocht verloopt via een niet geplande lijn, hoewel ik vooraf wel een aantal plannen had. Zoals te verwachten was bij een zoektocht, ben ik in de loop van het schrijfproces tegen enkele van mijn angsten aangelopen. Het bleek dat het me moeilijk viel om met mijn opvatting over astrologie naar buiten te komen. Ik wist hoe weinig mensen de moeite nemen om zichzelf subjectief te leren kennen, wel pulp astrologieteksten lezen wanneer ze de kans krijgen, daar op afgeven en er verder niet echt aandacht aan besteden. Mijn angst motiveerde mij om te onderzoeken in hoeverre mijn opvatting van astrologie anders was en hoe ik deze opvatting kon verdedigen. Juist het feit dat ik er aandacht aan moest besteden hielp gelukkig veel. Ik hoop dat u, net als ik achteraf, kunt glimlachen over de angsten die mij dwars zaten.
Mijn benadering van de mens als een systeem met een procesmatige structuur heb ik willen benadrukken door in de astrologie algemeen gebruikte termen te vervangen en door een andere dan de gebruikelijke verdeling van de cirkel toe te passen. Ik gebruik 'fasen' in plaats van 'huizen', en verdeel de cirkel in 12 gelijke delen. Het argument om het woord 'fase' te gebruiken spreekt voor zich; de argumenten die voor ongelijke indelingen gelden gaan bij deze procesmatige benadering eenvoudig niet op. Alle capaciteiten, vertegenwoordigd door Ascendant, MC, Zon en planeten, ontwikkelen zich en zijn dus processen. Ik gebruik hier de term functie.
 

  ^  
 

Individuele toepassing

Intussen zijn drie beginpatronen behandeld: het Kreeft-, het Schorpioen- en het Vissenpatroon. Het feit dat ik moeite had om met mijn angst om te gaan heeft mij vooral hierin flink parten gespeeld.
Het persoonlijke invullen van een patroon wordt benadrukt. Ik ga er van uit dat ieder mens zijn individuele volgorde tot zijn beschikking heeft om tussen de fasen van het proces te bewegen en dat niemand de gewone volgorde gebruikt.
De mogelijkheden van patronen in de geboortekaart om het eigen wordingsproces van een mens beter te begrijpen hebben mij prettig verrast. Het is een techniek die weinig wordt toegepast.
 

  ^  
 

Algemene processen

Drie moeilijke teksten, waarvan ik moet bekennen dat ik echt genoten heb bij het werken er aan. Het moet wel het gevoel zijn geweest grip te krijgen op de combinatie van subjectiviteit en systematiek dat mij enthousiast maakte.
In de nummers 3 en 6 heb ik het menselijk proces beschreven dat kan dienen als kader waarin ook het bewustzijn en het vermogen om te beslissen geplaatst kunnen worden.
In 9 heb ik laten zien hoe vier coŲrdinaten worden bepaald en daarmee de singulariteit van het systeem (volgens de relativiteitstheorie).
 

  ^  
 

Subjectieve verhalen

De persoonlijke verhalen heb ik opgevoerd omdat ze basisvragen aan de orde stellen en iets wezenlijks duidelijk kunnen maken. Ik wil laten zien hoe 1. het aandacht schenken aan belangrijke subjectieve ervaringen, 2. het zoeken van de astrologische overeenkomsten en 3. het analyseren van de relatie tussen de twee, in de praktijk van mijn voorbeeld werkt. Ik ga door met het voeren van psychologen.
 

  ^  
 

Onderling verbonden begrippen

Tot nu toe heb ik een aantal begrippen gehanteerd zonder ze te definiŽren. Begrippen zoals verwachting, waarde, macht, vrijheid, etc. kunnen theoretisch misschien zuiver worden gedefiniŽerd. Ik geloof dat dergelijke begrippen bij een bepaald mens een individuele betekenis hebben. Omdat hij hetzelfde begrip in verschillende processen in een andere fase toepast en omdat de begrippen onderling altijd op een persoonlijke manier in relatie staan met elkaar, kunnen inhoud en toepassing ervan door die mens zelf ontwikkeld worden. Om die reden zou ieder van die begrippen in samenhang met de andere moeten worden beschreven. Ik wil dat idee, zo mogelijk, verder uit gaan werken.