Beginpatroon Leeuw, Eerst claim ik ruimte
in mijn omgeving om aan overzicht te winnen

  ^  
 

Persoonlijkheidstype en individualiteit

De ASCENDANT is het astrologisch symbool voor de benadering van de omgeving, voor de relatie met de wereld en met het leven. Het geeft aan hoe iemand aanwezig is en is daarmee karakteristiek voor iemands manier van beginnen. De Ascendant (= opkomend aan de oostelijke horizon) is afhankelijk van de plaats en de tijd van de gebeurtenis. Het punt bevindt zich in een bepaalde graad van de cirkel van de dierenriem. Uitgaande van de visie op het leven van de mens als een organisme, kunnen we constateren dat in dat organisme zich meerdere verschillende processen afspelen. Beginnen en de omgeving benaderen is een van die processen. Van dat proces van beginnen symboliseert de Ascendant de eindvoorwaarde (dat wat de persoon wil bereiken) en daarmee logischerwijze ook de voorwaarde om überhaupt te beginnen. Het teken waarin de Ascendant zich bevindt duidt die voorwaarde aan. De tekens, zoals KREEFT, SCHORPIOEN of LEEUW, geven een algemene kleuring aan de Ascendant en aan alle fasen van het proces van beginnen dat daarop volgt. Er zijn dus twaalf Ascendanten te onderscheiden en de astrologie werkt met twaalf persoonlijkheidstypen. Astrologisch gezien is de Ascendant de van buitenaf meest herkenbare eigenschap van een individu. Persoonlijkheidstypen worden het meest herkenbaar gesymboliseerd door de Ascendant en het bijbehorende teken.

De persoonlijke uitwerking van patronen, waar we ons in de patronenlijn mee bezighouden, is een beweging tussen de fasen van het patroon, is een wisseling van perspectief. Die beweging is gebaseerd op de verplaatsing van de aandacht naar de planeet die nauw verbonden is met het teken van waaruit wordt vertrokken. In het geval van het teken Leeuw is dat de Zon. Via de Zon komt de mens met een Leeuw-Ascendant meestal in een ander teken en in een andere fase terecht.

De ZON symboliseert de voorwaarden van het proces van het verwezenlijken van de eigen individualiteit. Omdat, zoals gezegd, de Zon meestal in een ander teken zal staan, zullen de voorwaarden van dit proces meestal heel anders zijn dan die van de Ascendant van dezelfde persoon. Bovendien worden die voorwaarden, anders dan de Ascendant die een hulpmiddel voor de Zon (waar alles om draait, waarin alles samengroeit) is, gewoonlijk meer geleidelijk ontwikkeld. De 'kranten-astrologie' geeft de relatie tussen de heersende tendensen en de Zon in de tekens weer. Zij beschikt niet over de geboortetijd en -plaats van individuën en kan daardoor de informatie betreffende de Zon niet personaliseren door deze, via de Ascendant, te koppelen aan een van de twaalf persoonlijkheidstypes. Geen wonder dus dat deze teksten meestal niet erg specifiek zijn.

De astroloog, geïnteresseerd in het individu binnen het type, gaat veel verder. Hij moet, om verder te kunnen gaan, wel over een plaats en een correcte geboortetijd beschikken. Maar ook dan nog kan er twijfel rijzen aan de exactheid van de geboortegegevens. De Ascendant staat in relatie met de andere eigenschappen die in de geboortekaart worden weergegeven. De Zon, om bij ons voorbeeld te blijven, bevindt zich in een bepaalde fase van het proces dat bij de Leeuw-Ascendant hoort. Dat wil zeggen dat het realiseren van de eigen individualiteit een functie heeft in een bepaalde fase van het proces van Leeuw-achtig beginnen. De Zon kan ook wel of niet een aspect (een relatie) vormen met de Ascendant. Dat wil zeggen dat de eigen individualiteit wel of niet naar buiten zichtbaar wordt uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor alle andere eigenschappen die door de planeten worden gesymboliseerd. Dit soort structurele eigenschappen van geboortekaarten maken het mogelijk de juistheid van de geboortegegevens te controleren. De astroloog kan aanlopen tegen het feit dat de opgegeven geboortetijd niet het moment lijkt weer te geven waarop de baby de relatie met de wereld en met het leven is aangegaan. Want dat is zijn begin.
 

  ^  
 

Beginpatroon LEEUW:
'Eerst claim ik ruimte in mijn omgeving om aan overzicht te winnen'

Dit beginpunt kunnen we omschrijven als: 'Ik begin zelf, ik wil mezelf onderscheiden. Ik werk vanaf het begin toe naar totaaloverzicht; kan dat niet, bekijk het dan maar, dan heb ik hier niets te zoeken. Mijn kracht is dat ik de zaak zelfstandig kan overzien. Ik ben hier omdat ik totaaloverzicht wil hebben, dan kan ik de leiding nemen'.
De tweede voorwaarde is dat samenvoeging van de details en verfijning mogelijk moet zijn, dat het tot zuiverheid kan leiden (vervolg 1e fase in Maagd).

De kennis die de mens met het Leeuw beginpatroon zoekt moet harmonie meebrengen. Zij zoeken evenwichtige kennis en twijfelen of zij hun eigen weg kunnen uitstippelen. Het teken Weegschaal staat op fase 3 van het verwerven van kennis. Het is het (roze) teken van de oorlog, omdat het geen conflict aan kan, omdat het grensincidenten niet aangaat. In tweede instantie moet het tot Schorpioen, tot kernachtige kennis leiden.
Zie voor meer details het schema van dit beginpatroon.

Stel nu eens dat we Marilyn Monroe (filmster) hadden kunnen vragen wat door haar heen ging telkens als zij aan iets nieuws begon. Zij zou hebben kunnen zeggen: 'Ik wil deze omgeving gebruiken om mezelf te laten zien, reacties uit te lokken en zodoende meer overzicht over de reëele mogelijkheden te krijgen, ook mijn professionele kansen. Zodra ik begin wil ik eerst kijken of ik de relaties met de overige personages kan overzien, dan kan ik mijn eigen rol beter spelen'.
Als we George W. Bush (president VS) zouden vragen hoe het is om te beginnen, dan zou hij kunnen zeggen: 'Ik wil zelf in het centrum staan. Hallo, daar ben ik weer. Alleen vanuit het hart van de business kun je overzien wat er hier en op de achtergrond gebeurt. Alleen zo kan ik leiding geven aan de verwezenlijking van mijn praktisch ideaal en mooi mijn eigen weg uitstippelen'.
Pablo Picasso (beeldend kunstenaar) zou op zo'n vraag iets hebben kunnen zeggen als: 'Natuurlijk kom ik er eerlijk voor uit dat de manier waarop ik werk mij kwetsbaar maakt. Ik denk trouwens dat daar ook mijn kracht ligt. Ik zie gewoon wat ervan komt; als ik de vorm maar op mijn manier, rücksichtslos aan kan pakken'.
 

  ^    
   

Voorbeelden:
persoonlijke invullingen binnen het LEEUW patroon

 
Marilyn Monroe, 1926-'62, eigenlijke naam Norma Jean Mortensen.
Los Angeles, 1 juni 1926, 9:30u. [ bronnen ].
Ook Marilyn bewoog zich binnen haar beginpatroon bij voorkeur niet in de gewone volgorde maar op haar eigen manier. Zodra zij iets nieuws begon ging zij naar de 10e fase, en van daar achtereenvolgens naar de 9e, de 8e en terug naar de 1e fase.
fig.1: Marilyn Monroe, geboortekaart
Klik op het plaatje voor details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Als Marilyn Monroe aan iets nieuws begint, staat zij op een natuurlijke manier centraal, daar hoeft zij niets voor te doen;

  Zij kan, los daarvan, haar intuïtief inlevingsvermogen creatief gebruiken, naar believen zonder of met woorden;
 2. Als zij echt begint wil zij beslist slagen maar daarbij ook haar intelligentie gebruiken (de Tweelingen eigenschappen intelligentie, communicatie- en onderscheidingsvermogen zijn de onderdelen waar de kranten-astrologie zich op richt),
 3. en zich maatschappelijk laten zien en horen, met professionele zekerheid, degelijkheid en eerzucht;
 4. Zij wil haar vrouwelijkheid praktisch inzetten, is een vriendelijk persoon met een sterk aanpassingsvermogen, streeft verwachtingsvol naar erkenning en aandacht,
 5. schoonheidsideaal, gelooft in het initiatief van de ander en eigen sex-appeal, heeft risico's en uitdagingen nodig;
 6. Zij heeft behoefte aan waardering, is veeleisend, is blind voor haar kwetsbaarheid tav mannen, 'Mannen ontkennen en zijn blind voor mijn waarden',
 7. zoekt grenzeloos genieten, zoekt sex, wil alles of niets;
 8. En tenslotte, met behulp van haar vermogen op te lossen, en door haar (duidelijk getoonde) behoefte aan het gemak van roem en luxe,
 9. begint zij of aan een nieuw creatief initiatief waarin zij centraal kan staan, of gaat zij verder met het voorbereiden van de details van de show die zij moet geven (door een bad te nemen?).
   
 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) LEEUW;
  NEPTUNUS staat in de 1e fase en ook in Leeuw;
 2. Van fase 1, via de ZON in TWEELINGEN,

    
 3. naar de 10e fase in STIER;
   
 4. Via VENUS (secundair) in Ram,
   
   
 5. naar de 9e fase in RAM;
   
 6. Dan, via MARS in Vissen,
   
   
 7. naar de 8e fase in VISSEN;
 8. En tenslotte, via NEPTUNUS in Leeuw,
   
 9. terug naar de 1e fase in Leeuw.
   
  ^    
   
George W. Bush,
New Haven CT, 6 juli 1946, 7:26u. [ bron ].
Bush beweegt zich binnen zijn Leeuw beginpatroon bij voorkeur niet in de gewone volgorde maar, net als ieder ander, op zijn eigen manier. Zodra hij iets nieuws begint gaat hij naar de 12e fase, en van daar achtereenvolgens naar de 3e en terug naar de 1e fase.
fig. 2: George W. Bush, geboortekaart
Klik op het plaatje voor details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Als Bush begint, staat hij op een natuurlijke manier centraal. Hij wil overzicht hebben en de leiding nemen;
 2. Hij is grenzeloos gevoelig, voelt zich niet echt geborgen en zoekt veiligheid ( kranten-astrologie draait in een geval als dit om de Kreeft eigenschappen subjectiviteit, emotionaliteit en dergelijke),
 3. en trekt zich terug naar de achtergrond waar hij zich goed voorbereidt alvorens naar buiten te treden. Hij weet hoe de assistentie van anderen te verwerven;
 4. Het gevoel is te optimistisch en zal geen enkelvoudig doel concreet kunnen maken. Hij denkt wel dat dat is wat hij is, dat dat is wat hij worden kan. Zijn moeder loopt achter het grote aan dat zij nooit zal bereiken en is, alternatief, eerzuchtig voor haar zoon,
 5. zijn denken is rose gekleurd. Hij twijfelt wat zijn eigen weg is;
 6. En dan komt hij met doordacht retorische uitspraken die enige bereidheid tot onderhandelen grotendeels ontkennen,
 7. bij het volgende publieke optreden.
   
 1. De ASCENDANT in het teken (filter of kleuring) LEEUW;
 2. Van fase 1, via de ZON in KREEFT,
   
 3. naar de 12e fase in Kreeft;
   
   
 4. Vervolgens, via de MAAN die ingaand conjunct staat met JUPITER in WEEGSCHAAL,
   
   
 5. naar de 3e fase in Weegschaal;
 6. En dan, via VENUS (primair) in Leeuw,
 7. terug naar de 1e fase in Leeuw.

En zo voort.
 

Het moment van geboorte ...

De informatie betreffende de geboortetijd van George W. Bush (versie A: New Haven CT, 6 juli 1946, 7:26u.) is afkomstig van het ziekenhuis waar zijn geboorte plaats vond. Het kan gebeuren dat de foetus zich al even voor de geboorte heeft afgesloten van de bloedtoevoer van de moeder, al enige tijd zelfstandig bestaat en mogelijk al heeft geprobeerd te ademen of daar pas na de geboorte mee begint. De tijdspanne tussen zelfstandigheid en ademhalen kan tot wel twintig minuten oplopen. Omdat de Ascendant de relatie met de wereld en met het leven aangeeft vind ik het belangrijk om, voor de vaststelling van het beginpunt in de tijd, naar het moment van zelfstandig bestaan te zoeken.
Als het zo zou zijn dat George W. Bush pas op een later moment zelfstandig is gaan ademen, bijvoorbeeld 19 minuten later, dan ziet zijn geboortekaart er anders uit (alternatieve versie B: New Haven CT, 6 juli 1946, 7:45u). [ noot ]. Dan beschrijft die geboortekaart een andere gebeurtenis met een ander karakter. Laten we die beide kaarten eens laten spreken.
 

  ^    
   
George W. Bush (versie B).
New Haven CT, 6 juli 1946, 7:45u. Alternatieve geboortetijd.
Als dit George W. Bush is, dan beweegt hij zich op een iets andere manier binnen zijn Leeuw beginpatroon. Zijn optreden is heel anders omdat de eerste fase anders is ingericht. De initiële beweging is hetzelfde gebleven, maar enkele aanvoerlijnen zijn anders nu drie planeten in een andere fase staan. Het blijft zo dat hij, zodra hij iets nieuws begint, naar de 12e fase gaat, van daar naar de 3e en weer terug naar de 1e fase.
 
fig.2b: G. W. Bush (alt. geb.tijd), geboortekaart
Klik op het plaatje voor details,
of: in nieuw venster openen?

De beweging tussen de fasen

versie A en versie B vergeleken
Naar buiten toe zijn altijd, vanaf het begin, de volgende trekken zichtbaar:
 • versie A: Hij benadrukt zijn aanwezigheid met impulsieve en ongenuanceerde uitspraken,
  lijkt charmant en naïef, heeft behoefte aan respect;
 • versie B: lijkt charmant en naïef, heeft behoefte aan respect en
  komt over als praktisch, zuinig en pietluttig.
   
De eerste fase bevat:
 
 1. MERCURIUS (primair) conjunct PLUTO en
  VENUS (primair), alle in LEEUW;
 2. Venus in Leeuw en
  Mars in MAAGD.

Het vermogen om praktisch en energiek te zijn, om agressie te uiten:

 • versie A: Hij gebruikt dit energieke vermogen bij het raadplegen van zijn gedetailleerd referentiekader:
  'Is dit mijn strijdbare ideaal? Heb ik voldoende vlot en veel praktische details om op terug te vallen?'
 • versie B: Hij gebruikt dit energieke vermogen om zich als man naar buiten te profileren:

  'Mijn macho ideaal vertaal ik zelf direct energiek in dwingende nieuwe initiatieven'.
   

Mars en zijn lege aanvoerlijn:

 1. via MARS brengt hij aanvoer vanuit de 9e fase in RAM
  naar de 2e fase in het teken Maagd.
   
 2. via MARS in het teken MAAGD brengt hij aanvoer vanuit de 9e fase in Ram
  naar de 1e fase in LEEUW.
   

De vermogens om te communiceren en om routine en macht te gebruiken:
 

 • versie A: Hij kan dit gecombineerde vermogen te allen tijde en onmiddellijk inschakelen.
  Uit macht der gewoonte benadrukt hij zijn aanwezigheid met impulsieve en ongenuanceerde (bombastische) uitspraken.
  Hij is niet bang voor een machtsspelletje of machtsvertoon, hij onderhandelt niet maar dwingt af, eist fair play van anderen, hij kent geen maat.
 • versie B: Hij kan dit gecombineerde vermogen pas laat inschakelen.
  Hij verdwijnt eerst drie dagen naar de achtergrond waar hij emotionele geborgenheid zoekt om in wisselwerking met derden tot meningsvorming te komen.
  Hij komt veel te laat aan zijn eigen woord toe. 'Niemand zal merken dat ik mij onzeker voel als ik met machtig gespierde uitspraken naar buiten kom'. Verder als bij A.

Voeding:

 1. 'Voor het invullen van de pietluttige en grenzeloos vele details van mijn referentiekader..'
  versie A: '.. vraag ik onmiddellijk de mensen in mijn toevallige omgeving om raad',
  versie B: '.. gebruik ik de parate zwart-wit kennis in mijn geheugen en vraag informatie aan mijn medewerkers op de achtergrond'.
 2. 'Vanuit tenminste twee verschillende soorten netwerken / sociale omgevingen ontvang ik verrassende en grensoverschrijdende impulsen..'
  versie A: '.. die ik onmiddellijk radikaal naar buiten breng',
  versie B: '.. die worden besproken in de fase van voorbereiding en meningvorming'.
 3. 'Als ik (of mijn familie/ mijn land) emotioneel kwetsbaar ben (zijn)..'
  versie A:  '.. neem ik (nemen wij) radikale initiatieven om mijn (onze) geborgenheid en houvast terug te vinden en kondig(en), na de wars on communism, on poverty, on drugs, een war on terrorism af',
  versie B: '.. zonder(en) ik mij (wij ons) af om radikaal mijn (onze) geborgenheid en houvast terug te vinden. Na de wars on communism, on poverty en on drugs gaan wij op de achtergrond een grootschalige war on terrorism voorbereiden'.
   

De Mercurius / Pluto combinatie en hun aanvoerlijnen:

 1. in de 1e fase staat
   
  de conjunctie van MERCURIUS (primair) en PLUTO in LEEUW
  in conjunctie met de ASCEN- DANT.
   
 2. in de 12e fase in het teken KREEFT staat
  de conjunctie van MERCURIUS (primair) en PLUTO in LEEUW
   
  in conjunctie met de ASCENDANT.
   

Aanvoer:

 1. Vanuit de 2e fase in MAAGD
  met MARS en NEPTUNUS
  via Mercurius naar de 1e fase,

  of naar de 12e fase.
   
   
 2. Vanuit de 11e fase in TWEELINGEN met URANUS
   
  via Mercurius naar de 1e fase,
  of naar de 12e fase.
   
 3. Vanuit 4e fase in SCHORPIOEN

  via Pluto naar de 1e fase,  of naar de 12e fase.
   
  ^    
   
Pablo Picasso, 1881-1973.
Malaga, 25 oktober 1881, 23:15u. [ bron ].
Picasso volgde binnen zijn Leeuw beginpatroon natuurlijk net zomin als waarschijnlijk ieder ander de gewone volgorde. Hij deed het op zijn eigen manier. Zodra hij iets nieuws begon ging hij naar de 3e fase, en van daar achtereenvolgens naar de 2e, de 4e, de 10e en weer naar de 2e fase.
fig.3: Pablo Picasso, geboortekaart
Klik op het plaatje voor details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Als Picasso aan iets nieuws begon, wilde hij zichzelf laten zien en uittesten waar hij stond;
   
 2. Na het aanvankelijke begin volgde hij zijn eigen routine om zijn eigen intense manier van doen (de kranten-astrologie richt zich op dit onderdeel: de Schorpioen eigenschappen kernachtig en praktisch, intens en kwetsbaar) in het ervaren van harmonie uit te stippelen;
 3. via zijn vermogen tot interactie met de hem omringende schoonheid (dingen zowel als mensen), ging hij naar zijn gedetailleerd referentiekader;
 4. via vermogen om communicatie en degelijke handel te zoeken, naar zijn kwetsbare emotionele basis, 'Ik zoek als ondernemer naar mijn eigen taal';
 5. via vermogen om routine en macht te gebruiken, naar rücksichtslos omgaan met maatschappelijke en professionele zaken;
 6. via zijn vermogen tot interactie met schoonheid bracht hij de harde en vierkante (ook kubistische) vormverandering in terwijl hij terugkeerde naar zijn heldere kunstenaarskader, en zo voort.
   
 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) LEEUW;
 2. Van fase 1, via de ZON in SCHORPIOEN,
  naar de 3e fase in WEEGSCHAAL;
   
   
 3. via VENUS (secundair) in Weegschaal,
  naar de 2e fase in MAAGD;
 4. via MERCURIUS (primair),
  naar de 4e fase in Schorpioen;
   
 5. via PLUTO,
  naar de 10e fase in STIER;
   
 6. via Venus (secundair) in Weegschaal,
  weer naar de 2e fase in Maagd, en zo voort.
  ^  
 

Meer illustraties

Het valt op dat er, onder de mensen met een LEEUW-Ascendant, erg veel kunstenaars zijn. [ bronnen ]. Ik noem enkele namen, in volgorde van de fase en het teken waarin de ZON zich bevindt:

 1. in LEEUW: Claude Debussy, Karl-Heinz Stockhausen;
  in MAAGD: Anton Bruckner, Jane Addams, G. Wilhelm F. Hegel.
 2. in MAAGD: Maurice Chevalier;
  in WEEGSCHAAL: Eleonora Duse, Paul Dukas, Luciano Pavarotti.
 3. in WEEGSCHAAL: Paul Simon, Franz Liszt;
  in SCHORPIOEN: Pablo Picasso, Richard Burton (acteur), Andy Warhol, Art Garfunkel, Martin Luther.
 4. in SCHORPIOEN: C.M. von Weber, Prins Charles, Selma Lagerlöf, Paul Hindemith, Indira Gandhi;
  in BOOGSCHUTTER: Friedrich Engels.
 5. in BOOGSCHUTTER: ?
  in STEENBOK: Henri Matisse.
 6. in STEENBOK: Cassius Clay (Mohammed Ali);
  in WATERMAN: Edouart Manet, Renata Tebaldi.
 7. in WATERMAN: Jeanne d'Arc;
  in VISSEN: tsaar Alexander III, Karl Jaspers, Jim Clark.
 8. in VISSEN: Honoré Daumier, Galileo Galilei, Reinhard Heidrich;
  in RAM: Wilhelm I, Otto von Bismarck, Elton John, das Dritte Reich.
 9. in RAM: ?
  in STIER: Robert Oppenheimer, Judy Collins, Johan Cruyff, Annie MG Schmidt.
 10. in STIER: Erik Satie, Honoré de Balzac, tsaar Alexander II, Dominique Strauss-Kahn;
  in TWEELINGEN: Albrecht Dürer, Paul Gauguin, Claudio Monteverdi, Josip Broz (Maarschalk Tito), Marilyn Monroe.
 11. in TWEELINGEN: Douglas Fairbanks, Josephine Baker, Prins Philip, Anne Frank;
  in KREEFT: Franz Kafka, Georges Pompidou, Meryl Streep.
 12. in KREEFT: Karel IX, Gian Carlo Menotti, George W. Bush, Peter Paul Rubens;
  in LEEUW: Alexandre Dumas (père).

Het aantal mensen dat dit beginpatroon gebruikt zou, met een omvang die in theorie ongeveer 9,86 procent zou zijn, boven het statistisch gemiddelde van 8,3 procent van de wereldbevolking liggen.

Koppelingen naar
individuele ruimte-tijd dank zij een uniek coördinatenstelsel - structuur #9/3,
gebeurtenissen georiënteerd en verbonden in ruimte en tijd - structuur #13/4.
 

  ^  
 

- schema - van het de-omgevingsruimte-claimende beginpatroon

Fase:
 1. Ik begin zelf, ik wil mezelf onderscheiden. Ik wil vanaf het begin toe naar totaaloverzicht; kan dat niet, bekijk het dan maar, dan heb ik hier niets te zoeken. Mijn kracht is dat ik de zaak zelfstandig kan overzien. Ik ben hier omdat ik totaaloverzicht wil hebben, dan kan ik de leiding nemen.
  Tweede voorwaarde is dat samenvoeging van de details mogelijk is, dat het tot zuiverheid kan leiden.
 2. Ik raadpleeg mijn referentiekader op een precieze, zuivere, gedetailleerde manier, met oog voor detail. Ik hou van kleine dingen. Ik kan niet tegen slordigheid als het om bezittingen of geld gaat.
  De 2e voorwaarde is WEEGSCHAAL, dat ik een alternatieve weg open moet kunnen houden, dat de balans in evenwicht is te brengen.
 3. Mijn kennis is tweeledig, in evenwicht; ik doe op harmonieuze manier kennis op. Ik ben onzeker over mijn kennissen. Ik heb twee soorten kennissen. Mijn kennissen zijn harmonieus, kunstzinnig. Ik ga op een harmonieuze manier met mijn kennissen om. Mijn eigen weg is in harmonie; ik hou een alternatieve weg open.
  Voorwaarde is wel dat ik uiteindelijk tot de kern doordring en er in de praktijk iets aan heb.
 4. Ik zoek de kern van geborgenheid, ik onderneem op een praktische manier. Geen geweifel, geen onzekerheid, alles heel simpel als het om geborgenheid of ondernemen gaat. Maar intussen ben ik wel erg kwetsbaar op dit punt.
  Eindvoorwaarde is dat ik idealistisch kan zijn, ik in mijn onderneming kan geloven.
 5. In wezen ben ik iemand die op zoek is naar een doel, iets waarin ik kan geloven, een ideaal. Ik geloof in mezelf. Ik heb mezelf als doel.
  De tweede voorwaarde is dat het doel, mijn ideaal ook realiseerbaar is, dat ik er zeker van kan zijn. Ik moet uiteindelijk zeker van mezelf zijn, zelfstandig en alleen kunnen werken.
 6. Ik kan goed zelfstandig werken, eigen verantwoording is daarbij wel een voorwaarde. Ik werk graag alleen en zelfstandig, ik draag liefst zelf de verantwoordelijkheid voor mijn (eigen stukje van het) werk. Ik doe alleen werk dat ik aankan. Ik wil graag weten of iets haalbaar is. Ik neem de zorg voor mijn lichaam ernstig.
  Eindvoorwaarde is WATERMAN: dat het werk uitzonderlijk is, dat er iets unieks aan te beleven valt.
 7. Samenwerken doe ik op basis van de Waterman principes, met mensen die ik als mijn gelijken erken. Ik kan zelfstandig beginnen etc., mijn gelijken moeten dus ook zelfstandig kunnen beginnen en de zaak kunnen overzien. Waarom?
  Om vissig te kunnen eindigen. Als de ander het begrijpt, totaaloverzicht heeft, kan ik het overlaten, op zijn beloop laten. Het eindigt vanzelf goed.
 8. Het referentiekader van de ander is grenzeloos, is een chaos. Ik vind veranderingen ondoorgrondelijk, tot chaos leiden. Ik kom tot ontwikkeling door los te laten, door chaos toe te laten. Ik geniet op een grenzeloze manier.
  Eindvoorwaarde is dat het tot nieuwe initiatieven moet leiden, tot praktische nieuwe dingen.
 9. Mijn aanvulling moet over praktische, parate kennis beschikken. Ik heb energieke, praktische doelen. Ik werk kordaat aan mijn doelen. Ik ontwikkel mijn idealen op een actieve, praktische manier.
  Tweede voorwaarde is dat ik mijn idealen uiteindelijk productief moet kunnen maken, ze uiteindelijk kan realiseren.
 10. Ik sta aanvankelijk afwachtend tegenover de realisatie van mijn doel, maar als ik er eenmaal echt achter sta dan ben ik niet meer te stuiten. Ik ga aanvankelijk op een afwachtende manier met de onderneming van de ander om. Ben ik eenmaal overtuigd dan verandert mijn scepsis in niet te stuiten enthousiasme. Ik ben maatschappelijk betrokken op een in eerste instantie afwachtende manier. Ben ik besloten, dan werk ik hardnekkig naar het doel.
  Eindvoorwaarde is dat de ander kennis aandraagt en dat ik meer kennis kan verzamelen.
 11. Mijn sociaal netwerk is op communicatie en overdracht ingesteld. Mijn vrienden moeten TWEELINGEN zijn, moeten eigen kennis hebben, kunnen relativeren. Ik eis vanaf het begin loyaliteit van de ander, dus zij moeten wel kunnen relativeren, anders kunnen ze niet loyaal blijven. Ik wil een breed netwerk hebben, allerlei soorten mensen.
  Voorwaarde is wel dat het eindigt op een emotionele manier, er moet wel een gebonden lading in zitten, niet afstandelijk zijn.
 12. Mijn aanvulling doet verzorgend, zorgzaam, moederlijk werk. Ik beëindig dingen op een emotionele manier. Ik laat op een zorgvuldige manier los. Maar van alles wat ik loslaat moet ik toch nog iets kunnen bewaren.
  Uiteindelijk houd ik het beëindigen zelf in de hand, heb ik daar niemand bij nodig, vind ik liefst mijn eigen, waardige oplossingen.