Beginpatroon #9, Eerst verken ik die ideale ervaring
in de omgevingsruimte

  ^  
 

Vrijblijvend enthousiasme: tussen te veel en te weinig

De Boogschutter manier van beginnen is het derde van de drie beginpatronen die zich op de omgeving richten, met nadruk op het ruimteaspect daarvan, de fysieke benadering van de wereld. Mensen met dit beginpatroon manifesteren zich met een behoefte aan ervaringen zonder verplichtingen. BOOGSCHUTTER, de kleuring die gerelateerd is aan de 9e fase en aan de planeet Jupiter, is een enthousiast teken. Hier vinden we groei, jeugd, soepelheid, en de drang tot uitbreiding. Zo snel mogelijk. Men verkent de wereld en kent de beperkingen van grenzen nog niet. Groei en uitwas, interpretatie en verkenning, enthousiasme en soepelheid, idealen en geloof, veerkracht en herstel, verwikkeld raken, ingewikkeld zijn en zich ontwikkelen, al die benodigdheden om te leven en te worden.

We moeten onderscheid maken tussen over grenzen heengaan, grenzeloosheid en, wat hier het geval is, je eigen beperkingen nog niet kennen. In het proces werkt het als volgt:

 1. het idealiserende filter (of kleuring: de voorwaarden van functies en fasen), de interpreteerfunctie en fase 9, zijn gericht op de omgevingsruimte, kennen geen grenzen, verkennen vrijblijvend;
 2. het structurerende filter, de consistentiefunctie en fase 10, zijn gericht op de innerlijke tijd, objectiveren het eigen doel en stellen de eigen grenzen;
 3. het sociaal filter, de vernieuwfunctie en fase 11, zijn gericht op de omgevingstijd, gaan over grenzen heen, vernieuwen relaties;
 4. het oplossende filter, de integreerfunctie en fase 12, zijn gericht op de innerlijke ruimte, hebben geen grenzen nodig, kennen het geheel.

Het ideaal, datgene wat wordt verkend, onderzocht en geÔnterpreteerd, moet verbinding hebben met een referentiekader. Om in zichzelf te kunnen geloven moet er een zelf zijn. Het is vanzelfsprekend dat we als kind een set van referentiepunten vormen op basis van de regels en ideeŽn en normen die we overnemen van ouders, gezinsleden, vriendjes, opvoeders en leraren in onze directe omgeving. We volgen hen gehoorzaam of juist niet en raken geleidelijk aan verwikkeld in hun kaders. Die referentiepunten worden, tijdens de pubertijd of wanneer het past in het plan, omgezet in een ontwikkelde leidraad, niet langer vrijblijvend omdat er persoonlijke verplichtingen bij horen.
In de omgevingsruimte zoeken wij naar de voor ons ideale ervaringen en de mensen met een Boogschutter Ascendant zijn juist daarin specialisten. We verzamelen ervaringen in onze innerlijke ruimte en bepalen in onze innerlijke tijd welke we zullen gebruiken. In onze innerlijke ruimte en tijd bepalen wij de speelruimte die wij onszelf toestaan: bij te weinig innerlijke bewegingsruimte kan bijvoorbeeld starheid, vooringenomenheid, indoctrinatie, inperking ontstaan; bij te veel speelruimte kunnen wildgroei, overdaad, doelloosheid, kortom leegte ontstaan. In het eerste geval wordt, uit angst, aan de zekerheid van inperking de voorkeur gegeven en bepleit; in het laatste geval gaat de leegte als een vacuum zuigen en kan dan moeilijk te verzadigen zijn.

Ik geef wat voorbeelden van manieren waarop innerlijke speelruimte zich kan uiten:

 • De ongeremdheid, in emotionele zin, kan zich fysiek als een soort boulimie of juist als het tegendeel, als anorexia uiten.
 • De ongeremdheid, in emotionele zin, kan zich verstandelijk uiten. Mensen kunnen zichzelf verliezen en passief reageren bij confrontaties met teleurstellingen en relatieproblemen. Mensen in een dergelijke situatie zijn erg kwetsbaar en gevoelig voor reklameacties voor ideologiŽn die zekerheid, bescherming en steun bieden.
 • Geen beperkingen van grenzen kennen, in geestelijke of morele zin, kan zich fysiek uiten als niet instaat zijn te stoppen, zoals dat bij verslavingen het geval is. In dit opzicht vinden verslavingen eveneens hun basis in deze algemeen menselijke eigenschap om te groeien.
 • Een uitbreidingsdrang die gebaseerd schijnt op de idee dat alles moet kunnen, dat niets of niemand ons in de weg mag staan, dat het leven leuk en gemakkelijk moet zijn, dat wij maximaal moeten profiteren want de wereld is van ons, een drang die eveneens een geestelijke of morele basis heeft en zich intellectueel uiten kan. De drang is te herkennen in hetzes en hoaxes, in reklame en wereldwijde campagnes die bijvoorbeeld consumptie om de consumptie promoten.

Dit zijn enkele voorbeelden van individuele uitingen van de aard van een mens, zijn groeikwaliteit en gevoeligheid in de relatie met de omgeving. De tijdgeest heeft sinds het midden van de twintigste eeuw sterk en onafgebroken aangestuurd op ervaren in het extreme en op het maken van een mooie wereld. De geest van deze tijd, de aard, kwaliteit en mentaliteit van de omgeving die momenteel voorhanden is, kan worden getypeerd als een extreme, grenzeloze en grensoverschrijdende drang naar ervaring, gericht op uitbreiding zonder verplichtingen of schaamte [ noot ]. Ik beschrijf hiermee natuurlijk een algemene tendens, zonder acht te slaan op signalen die juist op reacties op deze trend zouden kunnen duiden.
Een sterke uitbreidingsdrang zowel als passiviteit en reguleringsdrang kunnen als opstap dienen voor de zoektocht naar een eigen levensopvatting.
 

  ^  
 

De structurele verwantschap van de drie op de fysieke wereld gerichte patronen

Binnen ieder proces wordt het beginnen in de 1e fase op een vanzelfsprekende manier aangevuld door de 5e en de 9e fase die beide driehoek op de eerste staan en beide ook op de fysieke omgeving zijn gericht, met name op het ruimteaspect van de wereld. Bovendien zijn de tekens die zich op de drie betreffende fasen bevinden eveneens onderling verwant. Zo is de mens met een Boogschutter Ascendant in wezen een praktisch, energiek en daadkrachtig mens. Altijd klaar om een opening te maken, een behoefte te creŽren. Het verwante teken Ram kleurt immers fase 5 van geldingsdrang en zelfbewustheid. Het ideaal van de mens die op de Boogschutter manier begint is om lekker zelf zijn eigen ruimte te ontwikkelen. Of dat echt zo is is twijfelachtig, want fase 9 is al net zo vrijblijvend als Boogschutter. Op de 9e fase bevindt zich het teken Leeuw.
De drie beginpatronen die zich op de omgeving richten - met nadruk op het ruimteaspect daarvan, op een fysieke of materiŽle manier - komen zoals U ziet niet alleen om die reden sterk met elkaar overeen. De tekens die de kleuring geven aan deze fasen van het proces - Ram, Leeuw en Boogschutter - zijn net als de fasen 1, 5 en 9 - op een materialistische manier op de omgeving gericht. Hun vormen van actie zijn het enige verschil. Dit is de grond van een vanzelfsprekende coherentie van deze drie beginpatronen. Ik bedoel hiermee geen oordeel te geven: ik bedoel dat dit soort vanzelfsprekendheid tot gemakkelijke eenzijdigheid en zo tot passiviteit of profiteren kan leiden. Zoals steeds geldt ook hier dat welke interpretatie door een mens aan zijn ervaringen wordt gegeven en hoe enthousiasme en geldingsdrang in de praktijk worden toegepast in de eerste plaats afhangt van de interne krachtverhoudingen. De gezamenlijke capaciteiten van die mens bepalen die verhoudingen door hun plaats in de fase, door hun kleuring en door hun onderlinge verbindingen.
Dit onderwerp, samen met de eigenschappen van de omgeving, zowel de geschiedenis als de actualiteit en de verwachtingen, komt uitvoeriger aan de orde in de structuurlijn. Hier in de patronenlijn ligt het accent op de illustratie van telkens een andere vorm van actie naar de buitenwereld en de persoonlijke mogelijkheid tot innerlijke wisseling van perspectief die verbonden is met die vorm van actie.
 

  ^  
 

Beginpatroon BOOGSCHUTTER:
'Eerst verken ik die ideale ervaring in de omgevingsruimte'

De algemene oplossing die ieder die het Boogschutter beginpatroon gebruikt past is: de essentie van de zaak of van het probleem zoeken (het teken Schorpioen kleurt fase 12). Het beginpunt zelf kunnen we omschrijven als: 'Eerst kijk ik of ik vrij kan blijven en mijn eigen gang kan gaan bij het verkennen van mijn omgeving. Ik stel mijzelf een ideaal dat nu werkelijkheid moet worden omdat het zo ideaal is, ik heb haast, kan niet wachten. Ik geloof in mijn initiatieven. Ik heb veel initiatieven, grootse initiatieven.
Vervolgens is mijn tweede voorwaarde dat het haalbaar is, of ik de top kan halen, of het past in het kader van mijn doel dat ik vorm wil geven'
(het teken BOOGSCHUTTER dat de beginfase kleurt gaat over in het teken Steenbok).
Innerlijk, direct na het begin, richt de beweging zich vanuit het teken Boogschutter op de functie Jupiter en wordt de aandacht naar het terrein van die fase van het proces verplaatst waarin de functie zich bevindt. Jupiter symboliseert de voorwaarden van het extraverte proces van het (vrijblijvend) interpreteren van ervaringen in het kader van de (voorlopige) doelstelling. Voor de details van dit beginpatroon verwijs ik naar het schema op deze pagina.

Stel nu eens dat we de beroemde Franse koningin van de haute-couture Coco Chanel hadden kunnen vragen wat door haar heen gaat als zij aan iets nieuws begint. Als zij vanuit de Boogschutter-Ascendant zou spreken zou zij misschien hebben gezegd: 'Eerst bekijk ik of er ruimte is om er snel mijn exclusieve en luxueuze creaties in te plaatsen. Maar onmiddellijk daarna ga ik mij bezighouden met de haalbaarheid van mijn doelen' (maar eerlijk gezegd betwijfel ik of dit juist is. Chanel lijkt mij al in eerste instantie terughoudend, vormelijk en gereserveerd te zijn, zoals wij dat zien in haar zuiver op stijl, elegantie en bruikbaarheid gerichte ontwerpen. Dit zou in strijd zijn met het karakter van de Boogschutter Ascendant. Maar volgens de geboortetijd die mijn bron geeft begint zij juist op die manier. Ik kom hier nog op terug).

Als we aan de misdadiger Peter Sutcliffe zouden vragen wat door hem heen gaat als hij aan iets nieuws begint zou hij iets zou kunnen zeggen als: 'Ik heb ruimte en vrijheid nodig. Ik zoek contact en interactie met anderen die naar mij moeten luisteren. Ik heb de macht om te beslissen over goed en kwaad: vrouwen die niet zo perfect zijn als mijn moeder of mijn vrouw zijn het niet waard te leven'.

Dezelfde vraag gesteld aan Oprah Winfrey zou zij kunnen beantwoorden met: 'Ik begin met te proberen anderen hun verhaal te laten vertellen, ik ontdek het lijden en de waarden van mensen. Ik verken de mogelijkheden, die van mijn stem, van mijn lichaam, van mijn leven in de omgeving. Ik geloof in mijzelf en in de gasten van mijn show'.
 

  ^    
   

Voorbeelden:
het BOOGSCHUTTER patroon persoonlijk toegepast

 
Gabrielle Bonheur 'Coco' Chanel, 1883 - 1971.
Saumur Fr., 19 augustus 1883, 16:00u  [ bron ].
Frans modekoningin, ontwerpster van accessoires, die ook een beroemd parfum ontwikkelde. Zij was bekend om haar gevoel voor kwaliteit en haar veeleisendheid. In haar creaties zocht zij vrijheid voor de draagster; kleding moest behalve elegant vooral gemakkelijk zijn.
Zoals ik al zei betwijfel ik of de gegeven geboortetijd van Coco Chanel juist is. Zowel haar manier van doen, haar uiterlijk als haar werk passen eerder bij iemand met een Steenbok Ascendant. Dat zou het geval zijn als zij meer dan elf minuten later was geboren en was begonnen zelfstandig te ademen. Toch bespreek ik deze geboortekaart nu en die van 16:18u met Steenbok op de Ascendant de volgende keer (ZZZ #22). Op die manier kunt U zelf het effect van dat verschil vaststellen.
Zodra deze persoon (of dier, voorwerp of andere gebeurtenis) begon vond een verwisseling van perspectief naar de 7e fase plaats, en van daar achtereenvolgens naar de 9e, de 8e, de 3e en weer terug naar de 9e fase.
 
fig.1: Coco Chanel, geboortekaart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Als een persoon met dit beginpatroon besluit door te zetten, is dat alleen als er voldoende ruimte is voor een enthousiaste activiteit in of met de omgeving;
 2. Als dat het geval is, zal die persoon de interpretatiefunctie gaan gebruiken vanuit een subjectieve, zekerheid zoekende positie,
 3. extravert handelend vanuit een behoefte aan afwisselende interactie en schoonheid;
 4. Van daaruit bedenkt hij/zij in detail en minutieus,
   
 5. hoe de eigen idealen naar buiten te brengen;
 6. Hij/zij wil een gedistingeerde show,
 7. gebaseerd op een andere kijk op mode: hoe vrouwen zelf er uit willen zien;
 8. Zijn/haar intuÔtieve (en overwegend introverte) behoefte aan zekerheid weerspiegelt zich,
 9. in de manier waarop deze persoon de nieuwe mode trend uitstippelt;
 10. Zoekend naar nieuwe grenzen van perfectie in het detail,
 11. wordt dat persoonlijk ideaal naar buiten gebracht...

Deze persoon (of dier, voorwerp of gebeurtenis) zou al herkenbaar moeten zijn aan de eerste drie stappen van het beschreven gedrag.
 

 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) BOOGSCHUTTER;
 2. Van fase 1, via JUPITER in KREEFT,
 3. naar de 7e fase in TWEELINGEN;
   
 4. Vervolgens, via MERCURIUS (primair) in MAAGD,
 5. naar de 9e fase in LEEUW;
 6. Daarna, via de ZON in Leeuw,
 7. naar de 8e fase in KREEFT;
   
 8. Verder, via de MAAN in VISSEN,
   
 9. naar de 3e fase in WATERMAN;
   
 10. Terug, via URANUS in MAAGD,
 11. naar de 9e fase in Leeuw...

De beweging van 9, via 8e en 3e fase, terug naar 9, herhaalt zich zolang het duurt.
 

  ^    
Peter Sutcliffe, 1926 - .
Bingley, 2 juni 1946, 20:30u. [ bron ]
Veroordeeld op 22-5-1981 voor 13 moorden en 7 pogingen tot moord op vrouwen gepleegd tussen 1975 en 1980. Eerst was hij werkzaam als doodgraver en later als vrachtwagenchauffeur. Hij is getrouwd op 10-08-1974. De meeste van zijn slachtoffers waren prostituees. Hij staat bekend als 'de Yorkshire Ripper'.
Peter beweegt zich, net als ieder ander, op zijn eigen manier binnen het extraverte Boogschutter beginpatroon. Zodra hij iets nieuws begint gaat hij naar de 11e fase, en van daar naar de 7e fase, waar deze beweging stopt.
fig.2: Peter Sutcliffe, geboortekaart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Altijd als Peter Sutcliffe begint, altijd opnieuw, is dat op een interpreterende, idealiserende, uitbreidende manier;
   
 2. Na het eerste begin zal hij snel en enthousiast zijn interpretatiefunctie gebruiken om te proberen te ontdekken,
 3. hoever de bereidheid tot aanvulling van anderen reikt; daarbij kan hij over grenzen heengaan. Zijn sociale leven is rose gekleurd als hij grensconflicten niet aangaat; hij twijfelt aan vriendschappen;
 4. Dan gebruikt hij gemakkelijk naar buiten toe zijn introverte (Kreeft) geborgenheid zoekende charmes,
 5. om contact te zoeken en samen op te trekken;
 6. Zijn losse manier van denken loopt met hem weg.

 

Bijna alles leidt bij Sutcliffe naar de potentieel explosieve combinatie van naar buiten gerichte energieŽn in een naar buiten gerichte fase die alle het extraverte Tweelingenpatroon gebruiken: de combinatie van de overdrachts-, vernieuwings- en zelfbesturings functies, de combinatie van extreem denken samen met een over grenzen gaande zucht naar interactie en een behoefte om daarin centraal te staan. Hij moet en zal alternatieve ervaringen vinden.

Diep van binnen speelt het volgende:
 
  

 1. 'Mijn moeder/ echtgenote is afstandelijk en streng'. Sutcliffe ervaart twee naar binnen gerichte energieŽn, de emotionele basisfunctie en de consistentiefunctie, als een eenheid;
 2. 'Ik moet desondanks van haar houden en wil bij haar zijn'. Beide functies gebruiken het eveneens introverte Kreeftpatroon,
 3. in de ook naar binnen gerichte 8e fase: 'Moeder, de alles regelende autoriteit, wijst mij af'.
 4. Daar bevindt zich ook de verwijderingsfunctie die het extraverte Leeuwpatroon gebruikt: 'Ik moet mijn macht zichtbaar maken'.
 5. Zijn met angst en wrok geladen vermogen om voor zichzelf op te komen en emotionele bindingen aan te gaan kan met veel energie buiten proportie worden opgeblazen.

Opmerking: De aanpassingsfunctie (Venus voor de Zon uitgaand) die alternatieven zoekt en de balans weer in evenwicht wil brengen door af te rekenen, zou in de 8e fase meer extreem zijn en neigen naar wraak.
 

 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) BOOGSCHUTTER;
 2. Van fase 1, via JUPITER,
    
 3. naar de 11e fase in WEEGSCHAAL;
   
   
 4. Vervolgens, via VENUS (primair) in KREEFT,
 5. naar de 7e fase in TWEELINGEN;
 6. Tweelingen verwijst naar Mercurius. Omdat die zich ook in de 7e fase bevindt eindigt de beweging hier.

Op drie na leiden alle functies naar de 7e fase met de samenstand van ZON, MERCURIUS (primair) en URANUS in Tweelingen.

 


Drie van de vier voor hem beschikbare introverte functies, de Maan, Saturnus en Pluto, verdienen enige extra aandacht.

 1. De MAAN bevindt zich conjunct SATURNUS;
    
 2. in KREEFT,
    
 3. in de 8e fase in het teken KREEFT.
   
 4. samen met PLUTO in LEEUW,
   
 5. Maan en Saturnus staan beiden vierkant ten opzichte van JUPITER in WEEGSCHAAL in de 11e fase.

Aantekening: Het is goed mogelijk dat de geboortetijd bij de registratie is afgerond. Bij een tijd tussen 20:14 en 20:19 zou de functie VENUS (primair) zich in de 8e in plaats van in de 7e fase bevinden.
 

   
  ^    
Oprah Winfrey, 1954 - .
Kosciusko MS, 29-1-1954, 04:30u (10:30u GMT)  [ bron ].
Amerikaans gastvrouw van TV praatprogramma's, actrice en zakenvrouw. Kind van een ongehuwde moeder en feitelijk aan haar lot overgelaten in het Diepe Zuiden, is zij, succesrijk tegen de verdrukking in, een zinnebeeld van de selfmade mens geworden.
Oprah past het Boogschutter beginpatroon op haar eigen manier toe. Zodra zij iets nieuws begint gaat zij naar de 6e fase, en van daar achtereenvolgens naar de 2e en de 11e fase om dan te gaan pendelen tussen de 11e en de 2e fase.
fig.3: Oprah Winfrey, geboortekaart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Als Oprah Winfrey begint, is dat echt naar buiten gericht, vaak op het ontdekken van het standpunt van anderen en hun uitspraken over bepaalde zaken;
 2. Na het eerste begin, gaat zij via de extraverte interpretatiefunctie die op een communicatieve manier te werk gaat,
 3. vasthoudend en met doorzettingsvermogen aan het werk met persoonlijke waarheden van mensen;
 4. Dat brengt haar vervolgens, via haar introverte referentiefunctie, op een gelijkwaardigheid zoekende manier,
 5. naar datgene wat voor haarzelf waarde heeft en waar zij op een zeer veeleisende en planmatige manier mee omgaat;
 6. Om dan, via haar introverte consistentiefunctie, op een eveneens introverte, kernachtige en praktische manier,
 7. naar de extraverte fase te gaan van gelijkwaardigen en vrienden waarmee zij gesprekken aangaat;
 8. En weer terugkeert, via de introverte referentiefunctie die gelijkwaardigheid zoekt en dus extravert is,
 9. naar haar eigen innerlijke tijdsorde waarin zij de waarden zorgvuldig op een rijtje zet;

Zo blijft zij koppelen van de sociale interactie naar het zich de eigen ervaring herinneren en herkennen en terug.
 
Intussen speelt zich op de achtergrond een fundamentele, emotioneel geladen pendelbeweging af:

 1. De introverte emotionele basisfunctie met behoefte aan extraversie, ofwel 'uitgebreide of lege' gevoelens,
 2. introvert, intens en sensueel op de achtergrond aanwezig: 'Moeder is er niet';
 3. neemt, via de introverte verwijderingsfunctie die de behoefte heeft zich extravert uit te drukken,
 4. een introvert standpunt in van diepgaande subjectieve vormverandering;
 5. om steeds weer terug te keren naar de emotionele basisfunctie.
   
 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) BOOGSCHUTTER;
 2. Vanuit fase 1, via JUPITER in TWEELINGEN,
 3. naar de 6e fase in STIER;
   
 4. Vervolgens, via VENUS (secundair) in WATERMAN,
 5. naar de 2e fase in STEENBOK;
    
 6. Dan via SATURNUS in SCHORPIOEN,
 7. naar de 11e fase in WEEGSCHAAL;
 8. Maar dan weer teruggaat, via Venus (secundair) in Waterman,
 9. naar de 2e fase in Steenbok;
   

De beweging pendelt dan tussen de 10e en 2e fase zolang het duurt.

Los hiervan is er een beweging tussen de Maan en Pluto:

 1. Gezien vanuit de MAAN in BOOGSCHUTTER,
 2. in de 12e fase in SCHORPIOEN;
   
 3. gaat die via PLUTO in LEEUW,
   
 4. naar de 8e fase in het teken KREEFT;
 5. en weer terug naar de Maan.
   
  ^  
 

Meer illustraties

In het dagelijks leven komen we veel journalisten tegen met ůf de Zon in Boogschutter ůf een Boogschutter Ascendant. Ik geef een lijst van zeer bekende mensen die het Boogschutter beginpatroon delen [ bronnen ]. Ik noem weer een aantal namen, in volgorde van de fase en het teken waarin JUPITER zich bevindt:

 1. in BOOGSCHUTTER: Nicolů Paganini, Sven Hedin, Herman Hesse, Marlon Brando;
  in STEENBOK: Emanuel Swedenborg, Aletta Jacobs, Martin Heidegger, keizer Hirohito, Gťrard Depardieu.
 2. in STEENBOK: Charles Lindbergh;
  in WATERMAN: Heinz RŁhmann.
 3. in WATERMAN: koning Gustaaf II Adolf van Zweden, Gustave Dorť, Lewis Caroll, Eugen Jochum, David Cassidy;
  in VISSEN: Leonardo da Vinci, koning Victor Emanuel II van Italie.
 4. in VISSEN: Wilhelm Wundt, Henri Philipe Pťtain, John Galsworthy, Balthasar Johannes Vorster;
  in RAM: Neville Chamberlain.
 5. in RAM: Mary Baker Eddy, Toon Hermans, Shirley Temple;
  in STIER: Ko van Dijk Jr.
 6. in STIER: Cťsar Franck, Bob Dylan, Jean-Paul Sartre;
  in TWEELINGEN: Djamal Abdal Nasser, Oprah Winfrey.
 7. in TWEELINGEN: Maria Montessori;
  in KREEFT: (Coco Chanel ?), Ian Smith, Ross Perot, Angela Merkel.
 8. in KREEFT: Gottfried Wilhelm Leibniz, James Dean, Jimi Hendrix;
  in LEEUW: Enrico Caruso, Ernest Ansermet, Bette Davis, Mauricio Kagel.
 9. in LEEUW: Anna Eleanor Roosevelt, Adrianus Johannes Simonis, Elizabeth Taylor;
  in MAAGD: Samuel Hahnemann, Kim Novak, Betty Friedan,
 10. in MAAGD: Fridtjof Nansen, Marinus van der Lubbe, Timothy Leary;
  in WEEGSCHAAL: Franz Joseph Haydn, Gracie Fields, Berthold Brecht, Erich Maria Remarque, Pat Boone.
 11. in WEEGSCHAAL: George Gershwin, Toots Tielemans, Brigitte Bardot, Peter Sutcliffe, Caroline Kennedy;
  in SCHORPIOEN: Claudius Nero, Fred Astaire.
 12. in SCHORPIOEN: Emile Zola, Conrad Nicholson Hilton;
  in BOOGSCHUTTER: Hans Christian Andersen, Henry Morton Stanley, Koning Eduard VII van Engeland, Cecil John Rhodes, Telly Savalas, Maria Callas.

Theoretisch ligt het aantal mensen dat dit beginpatroon gebruikt, met een omvang die ik schat op ongeveer 9,51 procent, royaal boven het statistisch gemiddelde van 8,3 procent van de wereldbevolking.

Koppelingen naar
individuele ruimte-tijd dank zij een uniek coŲrdinatenstelsel - structuur #9/3,
gebeurtenissen georiŽnteerd en verbonden in ruimte en tijd - structuur #13/4.
 

  ^  
 

- schema - van het de-omgevingsruimte-verkennende beginpatroon

Fase:
 1. Eerst kijk ik of ik vrijblijvend mijn gang kan gaan. Ik stel mijzelf een ideaal dat nu werkelijkheid moet worden omdat het zo ideaal is, ik heb haast, kan niet wachten. Ik geloof in mijn initiatieven. Ik heb veel initiatieven, grootse initiatieven.
  Vervolgens is mijn tweede voorwaarde dat het STEENBOK: haalbaar is, dat ik de top kan halen, of het past in het kader van mijn doel dat ik vorm wil geven.
 2. Ik ben prima in staat mijn eigen bezit volgens de regeltjes te beheren, kan goed destilleren vanuit ervaring en het dan perfect op een rijtje zetten. Mijn referentiekader is goed gestructureerd.
  Uiteindelijk moet het WATERMAN: uitzonderlijk zijn.
 3. Ik heb een unieke kennissenkring. Mijn kennis is uitzonderlijk. Mijn korte contacten zijn spanningsvrij, grensoverschrijdend.
  Uiteindelijk moet ik de contacten los kunnen laten, blijkt de kennis geen grenzen te hebben.
 4. Ik onderneem in oplossingen. Mijn ondernemen is oplossen. Thuis is het een chaos. Mijn ondernemingen zijn ondoorgrondelijk en grenzeloos. Ik zorg voor mijn veiligheid op een grenzeloze manier. In feite voel ik mij in het grenzeloze veilig en geborgen.
  Uiteindelijk moet het ondernemen wel RAM: praktisch zijn.
 5. Want in wezen ben ik een resoluut, een energiek mens. Ik begin wel op een idealistische manier, maar dat is zeker doelgericht, dat heeft een praktische basis. Ik ben echt beslist.
  mits ik uiteindelijk de volhouder kan zijn en mijn product gegarandeerd af kan leveren.
 6. In mijn werk ben ik aanvankelijk afwachtend en volgzaam, maar als ik het dan toch op me neem, ben ik niet meer te stuiten en moet er een eindresultaat bereikt worden.
  Uiteindelijk is mijn werk TWEELINGEN: doseren, een ander deelt mee, loopt ermee weg.
 7. Ik werk samen met iemand die luchtig maakt, je wel serieus neemt maar relativeert, die dus kennis van je heeft. Als BOOGSCHUTTER begonnen, wil ik kennis van de ander hebben;
  en moet KREEFT: gevoelsmatig kunnen eindigen, betrokken kunnen zijn.
 8. Ik kom tot verandering als ik dingen kan aanvoelen, of langs emotionele weg; wil in emotionele fase best delen.
  maar je praat me niets aan: ik doe het uiteindelijk toch lekker zelf, LEEUW: zelfstandig. Dit is mijn innerlijke wens. Of ik het echt doe is twijfelachtig.
 9. De ander gaat zijn eigen weg, is zelfstandig. De kennis van de ander geeft totaaloverzicht. Ik toets mijn idealen zelfstandig, bouw eigen geloof op.
  Uiteindelijk moeten die idealen wel MAAGD: dienstbaar zijn, wel zuiver zijn. Al is mijn doel maar klein.
 10. Ik wil mijn doel op zuivere manier vorm geven. Mijn beroep is dienend, kritisch, zuiverend. Ik sta kritisch tegenover de maatschappij. Ik ben zelfverzekerd door analyseren. De ander heeft een kleine onderneming.
  Tweede voorwaarde in deze fase is dat mijn doelen evenwichtig vorm krijgen.
 11. WEEGSCHAAL De ander is meegaand. Mijn vrienden zijn in diepste wezen harmonieus. De ander houdt een tweede weg open. Ik zoek een tweede kring van vrienden. Ik accepteer mijn meegaandheid, mijn besluiteloosheid.
  Mits, SCHORPIOEN: het een praktische en kernachtige vriendenkring is. Niet alle vrienden zijn vrienden, de ene vriend is de andere niet.
 12. Ik heb geen zicht op kernachtige en praktische zaken. Ik doe liever geen kernachtig en praktisch werk, dat laat ik los, dat laat ik aan de ander over.
  Tenslotte moet ik kunnen geloven in loslaten, zijn mijn oplossingen BOOGSCHUTTER: doelgericht en ideaal.