Rini Sips, progressie van de geboortekaart. Transit: Breda, januari 1945.
 TERUG , of ga naar ZZZine #20.   De toelichting:   v  
 
transits van januari 1945
  ^  
 
De transits van januari 1945:

- MERCURIUS (primair) in de 4e fase in WATERMAN, ontving in die periode
 

- de ZON in de 3e fase in STEENBOK, ontving in die periode een driehoek-aspect van JUPITER-transit vanuit de 11e fase in MAAGD;
 
 

- SATURNUS in de 4e fase in WATERMAN, ontving een inconjunct-aspect van Jupiter-transit vanuit de 11e fase in Maagd;

 

- URANUS in de 6e fase in RAM, ontving ook een inconjunct-aspect van Jupiter-transit vanuit de 11e fase in Maagd.
 

Toelichting:

- De relateer- en (in mijn geval) overdrachtsfunctie die in de sociale omgeving houvast ontwikkelt, stond in die tijd

  • in een relatie die tot kiezen noopt met de verwijderfunctie die - in trouw aan jezelf - bezig was met nemen van verantwoordelijk- heid en
  • in een vanzelfsprekende relatie met de ondersteuningsfunctie die - vergelijkend - bezig was met het maken van keuzes;

- de zelfbesturingsfunctie die op een structurerende manier onderscheid maakt, stond in die tijd in een vanzelfsprekende relatie met de interpreteer- of groeifunctie die - in detail - bezig was met maat- schappelijke ontwikkelingen;

- de consistentiefunctie die in gelijkwaardigheid het perfecte houvast zoekt, stond in die tijd in een meerdere keuzes eisende relatie met de interpreteer- of groeifunctie die - in detail - bezig was met maatschappelijke ontwikkelingen;

- de ondersteuningsfunctie die op een daadkrachtige manier details analyseert, stond in die tijd in een ervaring in analyseren eisende relatie met de interpreteer- of groeifunctie die - in detail - bezig was met maatschappelijke ontwikkelingen.
 

Het effect van een aspect is afhankelijk van twee factoren: van de directheid en van de mate van exactheid. Voor transitaspecten geldt een marge van exactheid van 1 booggraad. Alle functies zijn dus altijd enigermate betrokken bij de actuele transitaspecten, niet alleen degene die in de radix geboortekaart een directe verbinding hebben met - in dit geval - Mercurius, de Zon, Saturnus of Uranus. Dus fluctueert de mate van betrokkenheid van de functies.