Rini Sips, progressie van de geboortekaart. Transit: Breda, oktober 1953.
 TERUG , of ga naar ZZZine #20.   De toelichting:   v  
 

transits October 1953
  ^  
 
Toelichting:

- de zelfbesturingsfunctie die op een structure- rende manier onderscheid maakt, stond in die tijd in een krachtig activerende relatie met de hulpfunctie die gestructureerde overdracht van kennis benadrukte;

- de consistentiefunctie die in gelijkwaardigheid het perfecte houvast zoekt, stond in die tijd in een vanzelfsprekende relatie met de interpreteer- of groeifunctie die - vergelijkend - bezig was met het maken van keuzes;

- de verwijderfunctie die - zich subjectief verbindend - ervaringen interpreteert, stond in die tijd in een herinnerende relatie met diezelfde verwijderfunctie die - in trouw aan jezelf - bezig was met nemen van verantwoordelijkheid.
 

De transits van oktober 1953:

- de ZON in de 3e fase in STEENBOK, ontving in die periode een conjunct-aspect van de NOORDELIJKE MAANKNOOP-transit;

 

- SATURNUS in de 4e fase in WATERMAN, ontving een driehoek-aspect van JUPITER-transit vanuit de 8e fase in TWEELINGEN;

 

- PLUTO in de 9e fase in KREEFT, ontving een halfsext-aspect van Pluto-transit vanuit de 10e fase in LEEUW.
 

Het effect van een aspect is afhankelijk van twee factoren: van de directheid en van de mate van exactheid. Voor transitaspecten geldt een marge van exactheid van 1 booggraad. Alle functies zijn dus altijd enigermate betrokken bij de actuele transitaspecten, niet alleen degene die in de radix geboortekaart een directe verbinding hebben met - in dit geval - de Zon, Saturnus en Pluto. De betrokkenheid fluctueert.