Beginnen met patroon #10, 'Eerst maak ik in mezelf tijd om zorgvuldig
vooruit te zien en na te gaan of dit ideaal doel in deze vorm haalbaar is'

  ^  
 

Beginpatroon STEENBOK: 'Eerst de haalbaarheid van dit ideaal vaststellen'

In deze ZZZine wordt het patroon van mensen besproken die, als ze aan iets nieuws beginnen, eerst stapje voor stapje nagaan of dit ideaal haalbaar is en of het bijdraagt aan de verwezenlijking van hun eigen doel. Mensen die het Steenbok beginpatroon gebruiken moeten, vanaf het eerste begin, op een realistische manier leren omgaan met onzekerheden, angst, beperkingen en grenzen om hun uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Zij richten zich pragmatisch op het bereiken van hun bestemming.
Dit beginpatroon kunnen we omschrijven als: 'Ik ben voorzichtig met nieuwe initiatieven want ik wil het maximaal haalbare bereiken, ik wil de top. Ik begin met nee, dan kan ik altijd nog ja zeggen. In het begin ben ik vormelijk en terughoudend. Ik speel vanaf het begin op zeker en begin met te kijken of het wel haalbaar is.
De tweede voorwaarde is dat ik gelijkwaardigheid kan bereiken, het uitzonderlijke moet van nut zijn, anders begin ik er niet aan'
.
De oplossing, want het - met Boogschutter op fase 12 - ideale doel, voor de vaak perfectionistisch ingestelde mens die geboren is met een Steenbok Ascendant is: soepel zijn en idealen achter zich laten. Hij moet zich pragmatisch op de vormgeving concentreren. Zijn plan zal de meeste kans van slagen hebben als hij aandacht besteedt aan en rekening houdt met de mogelijkheden die fase 2 in Waterman aangeeft en de sociale acceptatie van zijn nieuw gedrag in het oog houdt. Hun tweede voorwaarde is altijd: past mijn vormgeving in de huidige wereld of ga ik nu te ver?

De drie tekens Steenbok, Stier en Maagd, zijn vergelijkbaar met de drie op de buitenwereld gerichte intellectuele tekens Weegschaal, Waterman en Tweelingen waarvan zij de innerlijke, introspectieve of spirituele parallel zijn. Steenbok is het eerste beginpatroon van de drie die naar de eigen innerlijke tijd zijn gericht, op het realiseren van de eigen innerlijke samenhang zijn gericht. Het is niet alleen maar idealiseren, dromen of verlangen, maar initiërend werken aan de vormgeving van idealen, van dromen, van verlangens en uiteindelijk van het eigen doel. Het is plannen in de tijd.

De vorige keer is Coco Chanel besproken omdat zij volgens de officiële geboortegegevens het Boogschutter beginpatroon zou gebruiken. U kunt het gedrag van die persoon nu vergelijken met het geval dat zij enkele minuten later zou zijn geboren en op een Steenbok-manier zou beginnen. Wanneer we - nu aan een Coco met Steenbok Ascendant - zouden vragen hoe zij aan nieuwe dingen begint, zou een boven beschreven instelling blijken uit een antwoord als: 'Ik bereid me altijd zorgvuldig voor. Voor ik een nieuwe lijn opzet bijvoorbeeld, bekijk ik heel zorgvuldig of het publieke draagvlak voor mijn (ideale) creaties breed genoeg is. De investering is enorm en ik kan me geen verlies permitteren.'

Ook aan de filosoof, dichter en criticus George Santayana [ noot ] kunnen we vragen waar hij zich bij het beginnen aan iets nieuws op richt. Hij heeft eens gezegd: 'Waar ik heel mijn leven naar heb gestreefd, is niet zo zeer kosmische eenheid - zoals Whitehead, als wel eenvoudig 'afronden'. Als ik een half-getekende cirkel zie, dan verlang ik ernaar hem af te maken.' Een leerling van hem zegt: 'Hij verlangde bovenal dat alles, of het nou een plant of een dier of een mens of een staat is, zijn eigen inherente potentieel zou verwezenlijken.' [ noot ]

De veelzijdige kunstenaar Michelangelo Buonarroti zou hebben kunnen zeggen: 'Heel rustig tast ik de vormen en mijn reacties daarop af. In het begin communiceer ik met de dingen. Ik probeer verschillende perspectieven uit en ik heb het beeld al concreet gemaakt voor ik echt aan het werk ga. Elke dag is voor mij een ontdekking en mijn werk een voortdurend genieten.'

Het schema onderaan deze pagina geeft meer details van dit patroon.
 

  ^  
 

Vier polen die samen de structuur ondersteunen

Om zijn aanvankelijke onzekerheden en angsten te kunnen overwinnen en evenwichtig te zijn heeft de verantwoordelijke Steenbok die veiligheid moet bieden de persoonlijke zekerheid van emotionele geborgenheid nodig. Die kan hij ontwikkelen met behulp van de tegenpool van de introverte Steenbok-Ascendant, de eveneens introverte Kreeft-Ander op de 7e fase. Vruchtbare Kreeft-Anderen ontmoet hij in de spiegel van zowel concrete personen als van materialen, dieren en begrippen.

Aangezien hij hoge eisen stelt aan zichzelf heeft deze persoon een sterk en praktisch fundament nodig waarop hij kan bouwen. Hij heeft de beschikking over de krachtige, gedecideerde Ram-basis op fase 4. De extraverte Ram-basis heeft geen ervaring op het terrein van houvast, veiligheid en de zekerheid van emotionele ondersteuning. De Ram-basis is als een onbeschreven blad, moet vertrouwen op zichzelf en zijn eigen kracht om stabiliteit te ontwikkelen. Deze basis heeft als tegenpool de Weegschaal-vormgeving op de 10e fase. Juist op dit fundament kan de persoon een verscheidenheid aan schone en perfecte vormen maken en stapje voor stapje naar zijn doel toewerken.

De beweging die begint vanuit het introverte teken Steenbok richt zich op de eveneens introverte functie Saturnus. Met behulp daarvan verplaatst het individu in de meeste gevallen het perspectief naar een ander terrein in een andere fase van het beginproces. Saturnus symboliseert de voorwaarden van het consistentie-proces van het objectiveren, zich op het verwezenlijken van de persoonlijke doelstelling richten, het eigen doel in en met behulp van de omgeving vormgeven. Hij wordt wel de 'heer van de tijd' genoemd. Hieronder moeten we, zoals gezegd, de innerlijke tijd verstaan die anders tikt dan de tijd van zijn omgeving. Deze verloopt dan ook niet noodzakelijk synchroon met de innerlijke tijd die anderen hanteren.

De vraag dringt zich op hoe een Steenbok zo voorzichtig wordt. Is daar een praktische aanleiding voor geweest? Heeft hij moeilijkheden ervaren?
Laten we ons een baby voorstellen die op het punt staat geboren te worden. In de eindfase van het voorafgaande proces is hij, op de Boogschutter manier, groots en enthousiast, wil hij vol verwachting haastig op het leven in de buitenwereld afgaan. Zo zet hij de geboorte in gang. Het zou dan kunnen gebeuren dat de voortgang niet synchroon loopt met zijn moeder's voortgang. Misschien is zij niet op dezelfde tijd klaar voor de geboorte, of wordt een andere weerstand ervaren. Het kan gebeuren dat de baby te vroeg gaat ademen en in ademnood komt. Zo zou het kunnen gaan. Bij dit teken op de horizon tijdens de geboorte ligt het ervaren hebben van een in meerdere of mindere mate traumatische gebeurtenis voor de hand en deze manier van beginnen zal zich, op vergelijkbare wijze, gedurende het leven kunnen blijven herhalen (als dat voor het leerproces nodig is). Hij zal bij het begin van iets nieuws voorzichtig de haalbaarheid overwegen en geneigd zijn eerst maar nee zeggen. Het past zo'n mens dat hij onderzoekt of er geen beren op zijn weg lopen.
 

  ^    
   

Voorbeelden:
het STEENBOK patroon individueel toegepast

 
Gabrielle Bonheur 'Coco' Chanel, 1883-1971.
Saumur, 19 augustus 1883, 16:18u (de officiele geboortetijd is 16:00u).
Als Coco Chanel het Steenbok beginpatroon volgde, zou dat tot een andere verwisseling van perspectief en dus tot ander gedrag hebben geleid. Zodra zij iets nieuws begon ging zij - in dit geval - eerst naar de 6e fase en van daar naar de 9e, waar deze beweging stopt.
De overige functies bevinden zich, bij het gebruik binnen het introverte Steenbok beginpatroon, op één na allemaal in dezelfde fase als bij gebruik van het Boogschutter beginpatroon. Zij functioneren echter anders doordat de kleuring en dus de werking van alle fasen nu anders is.
 
fig.1: Coco Chanel
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Als Coco Chanel op deze manier begint is dat een introverte manier, die zij voorzichtig in haar eentje gaat;
   
 2. Na het eerste overzicht verplaatst zij haar perspectief niet extravert en soepel naar samenwerking maar, via introvert consistent vormgeven,
 3. naar alles op een extraverte manier in detail uitwerken en met haar bedrijf haar eigen weg gaan;
 4. Daarna gaat zij, met inschakeling van haar extraverte relateer- en overdrachtsfunctie, overleggen en informatie verzamelen
 5. en haar introverte commercieel gerichte verhaal, ofwel haar eigen eenvoudige lijn, tot in de kleinste onderdelen ontwikkelen.
   
 1. De ASCENDANT bevindt zich in dit geval in het teken (filter of kleuring) STEENBOK;
 2. Van fase 1, via SATURNUS,
   
   
 3. naar de 6e fase in TWEELINGEN;
   
 4. Daarna, via MERCURIUS (primair),
 5. naar de 9e fase in MAAGD waar deze beweging eindigt.

Relatief gewicht van capaciteiten

 
Grafieken van de Steenbok en van de Boogschutter Ascendant geven een beeld van de verschillen in gewicht tussen deze twee manieren van beginnen in het geval van Coco Chanel. U vindt ze op een aparte pagina.
 
 
  ^    
George Santayana, 1863-1952.
Madrid, 16 december 1863, 09:01u. [ bron ]
Filosoof, leerling van Henry James, doceerde aan de universiteit van Harvard voordat Whitehead daar werd aangesteld.
Santayana beweegt zich binnen zijn Steenbok beginpatroon natuurlijk niet gewoon naar de tweede fase, maar gaat, net als ieder ander, op zijn specifiek eigen manier te werk. Zodra hij iets nieuws begint gaat hij naar de 9e fase, van daar naar de 12e om dan naar de 10e fase te gaan en daar te blijven.
fig.2: George Santayana
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Als George Santayana begint, is dat op een voorzichtige en verantwoordelijke manier;
  hij kan zijn invoelingsvermogen, creativiteit en liefde voor de natuur, vanaf het begin naar believen inschakelen;
   
 2. Van daaruit verplaatst hij tactisch en smaakvol, met behulp van zijn introverte consistentiefunctie, zijn perspectief naar
 3. de analyse van alle details waarmee hij het denken van mensen verkent en;
 4. Vervolgens gaat hij, met hulp van zijn extraverte relateer- en overdrachtsfunctie, vragen stellen om zijn ideeën te preciseren,
 5. en ze ongebonden op de achtergrond te verteren en op te lossen;
 6. Om, via de extraverte op het wezenlijke gerichte uitbreidingsfunctie, in soepele taal, zijn inzichten
 7. op een bloemrijke manier en bedachtzaam te blijven plannen aan de realisering van zijn doel.
   
 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) STEENBOK;
  NEPTUNUS staat in de 1e fase in Steenbok;
 2. Van fase 1, via SATURNUS in WEEGSCHAAL,
 3. naar de 9e fase in MAAGD;
   
 4. Daarna, via MERCURIUS (primair) in Steenbok,
 5. naar de 12e fase in BOOGSCHUTTER;
 6. Van daaruit, via JUPITER in SCHORPIOEN,
 7. naar de 10e fase in Weegschaal waar de beweging eindigt.
   
  ^    
Michelangelo (eig. Michelangelo Buonarroti), 1475-1564.
Caprese, 24-3-1474, 01:45u GMT. [ bron ]
Italiaans beeldhouwer, schilder, bouwmeester en dichter.
Michelangelo bewoog zich binnen het Steenbok beginpatroon niet vanzelfsprekend in de gewone volgorde maar, net als ieder ander, volgde hij zijn eigen weg daarin. Zodra hij iets nieuws begon ging hij eerst naar de 7e fase, en van daar achtereenvolgens naar de 6e en de 2e fase, waarvanuit een cyclus begon naar de 10e fase, de 4e, 3e, 11e, 9e en terug naar de 2e fase.
fig.3: Michelangelo Buonarroti
Klik op het plaatje voor details,
of: in nieuw venster openen?

Beknopte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Als Michelangelo aan iets nieuws begon, was dat niet alleen voorzichtig, maar ook met optimisme want
  hij kon als dat wenselijk was zijn sociaal gerichte uitbreidingsfunctie direct bij het begin al inschakelen;
 2. Na het eerste begin wilde hij zich, met behulp van de introverte consistentiefunctie, tactisch en verantwoordelijk
 3. in een emotioneel vruchtbare relatie met de Ander binden;
 4. Zijn emotionele ontvankelijkheid, de introverte emotionele basisfunctie,
 5. hielp hem in zijn werk als een spiegel informatie weer te geven;
 6. Met behulp van zijn introverte relateer- en analyseerfunctie verdiepte hij zich grondig in de achtergronden en
 7. betrok die bij de sociale functie ervan;
 8. Steeds schakelde hij, met behulp van zijn extraverte ondersteuningsfunctie, dynamische en machtige vrienden in
 9. om zijn positie als professioneel kunstenaar en zijn bemiddelend product te steunen;
 10. Zocht, met behulp van de aanpassingsfunctie,
 11. thuis geborgenheid in zintuiglijke en fysieke ontspanning;
 12. Vanwaar hij, met behulp van zijn onvermoeibare extraverte activerings- en initiëringsfunctie,
 13. zijn eigen intelligente weg ging in de creatieve expressie en vertaling van waar hij in geloofde;
 14. Vond dan, met behulp van zijn introverte integreerfunctie,
 15. steun en acceptatie van machtige en eerlijke vrienden;
 16. Ervoer, via zijn introverte verwijderfunctie, de kracht van
 17. zijn eigen zuivere en weldoordachte geloof;
 18. Verdiepte zich dan weer opnieuw, via zijn introverte relateer- en analyseerfunctie, in het verbinden
 19. van de bekende motieven met unieke aanpassing ervan in zijn kunst;
 20. en was dan weer bezig zoals in punt 6 tot 17 beschreven.
   
 1. De ASCENDANT in het teken (filter of kleuring) STEENBOK
  met JUPITER in de 1e fase in WATERMAN;
 2. Van fase 1, via SATURNUS
   
 3. naar de 7e fase in KREEFT;
 4. Vandaar via de MAAN in Kreeft
   
 5. naar de 6e fase in TWEELINGEN;
 6. Verder via MERCURIUS (secundair) in VISSEN
 7. naar de 2e fase in Waterman;
 8. Hier begint een cirkelgang, via URANUS in SCHORPIOEN,
 9. naar de 10e fase in WEEGSCHAAL;
 10. Via VENUS (primair)
 11. naar de 4e fase in RAM;
 12. Via MARS
   
 13. naar de 3e fase in Vissen;
   
 14. Via NEPTUNUS
 15. naar de 11e fase in Schorpioen;
 16. Via PLUTO
 17. naar de 9e fase in MAAGD;
 18. Via Mercurius (secundair)
   
 19. terug naar de 2e fase in Waterman;
   
 20. en zo voort.
   
  ^  
 
Meer illustraties

Er zijn meer bekende mensen die het beginpatroon Steenbok gebruik(t)en [ bronnen ]. Ik noem weer een aantal namen die geordend zijn in volgorde van de fase en het teken waarin Saturnus, waar het teken Steenbok naar verwijst, zich bevindt:

 1. in Steenbok: Willem Mengelberg, Edward Kennedy, Jim Jones;
  in Waterman: Max Reger, Harry Houdini, Habib Ben Ali Bourguiba.
 2. in Waterman: William Somerset Maugham, Sophia Loren;
  in Vissen: Paul von Hindenburg, Kees van Dongen.
 3. in Vissen: Johan August Strindberg, Jane Seymour Fonda;
  in Ram: Ivar Kreuger, Claude François, Joseph Stalin.
 4. in Ram: Jules Mazarin, Erol Flynn;
  in Stier: Paus Johannes XXIII.
 5. in Stier: keizer Karel V, Joan Baez, Eva Braun;
  in Tweelingen: Henri Poincaré, Paul McCartney.
 6. in Tweelingen: Coco Chanel(?);
  in Kreeft: Thor Heyerdahl.
 7. in Kreeft: Emile Coué, Yehudi Menuhin, Michelangelo Buonarroti;
  in Leeuw: Susan Atkins.
 8. in Leeuw: Richard Evelyn Byrd, Raymond Poincaré, Giulio Andreotti, René Descartes, Herman van Rompuy;
  in Maagd: George Adamsky.
 9. in Maagd: Domenico Scarlatti;
  in Weegschaal: William Turner, George Santayana.
 10. in Weegschaal: Jean-Paul Getty, Paramahansa Yogananda;
  in Schorpioen: Abraham Kuyper.
 11. in Schorpioen: Queen Elisabeth II, Prins Claus, Marcus Tullius Cicero, Napoleon III, Arturo Toscanini, Karlfried Graf von Dürckheim, Paul Newman;
  in Boogschutter: Auguste Rodin.
 12. in Boogschutter: William Ewart Gladstone, Robert Schumann;
  in Steenbok: Spencer Tracy, Clark Gable, Hendrik Frensch Verwoerd, koning Boudewijn, Sean Connery.

Het teken Steenbok staat dagelijks niet extra lang of kort op de horizon. We mogen verwachten dat het statistisch gemiddelde hier geldig is en 8,3 procent van de wereldbevolking kans heeft om een Steenbok Ascendant te hebben. Het is verbazend dat ik in mijn gebruikelijke bronnen toch relatief veel zo bekende mensen heb aangetroffen. Misschien heeft mijn persoonlijke belangstelling voor Steenbok onbewust wel een rol gespeeld, maar we moeten wel constateren dat het kennelijk voor velen van hen mogelijk is vanuit een moeilijk beginnen een markant leven te ontwikkelen.

Koppelingen naar
individuele ruimte-tijd dank zij een uniek coördinatenstelsel - structuur #9/3,
gebeurtenissen georiënteerd en verbonden in ruimte en tijd - structuur #13/4.
 

  ^  
 

- schema - van het tijd-in-de-innerlijke-wereld-makende beginpatroon

Fase:
 1. Ik ben voorzichtig met nieuwe initiatieven want ik wil het maximaal haalbare bereiken, ik wil de top. Ik begin met nee, dan kan ik altijd nog ja zeggen. In het begin ben ik vormelijk en terughoudend. Ik speel vanaf het begin op zeker en begin met te kijken of het wel haalbaar is.
  Ik begin tenslotte om gelijkwaardigheid te bereiken, het uitzonderlijke moet van nut zijn, anders begin ik er niet aan.
 2. Mijn referentiekader moet spanningsvrij zijn. Mijn bezittingen zijn uniek, ik beheer mijn bezit op een uitzonderlijke manier. Ik ben uitzonderlijk op bezit gesteld.
  Tenslotte moet mijn bezit VISSEN: grenzeloos zijn, mijn referentiekader moet oplossingen bieden.
 3. Ik stippel op een ondoorgrondelijke manier mijn weg uit. Mijn weg is offervaardig. Ik heb het recht om op een chaotische manier kennis te verwerven want ik ben in staat om met chaotische kennis om te gaan. Ik verwerf kennis om tot oplossingen te komen.
  Tweede voorwaarde is dat mijn kennis praktisch is, dat het werkt.
 4. Ik onderneem op een praktische manier, ik ben een energiek ondernemer. Ik stop praktische energie in mijn huis. Emotionele geborgenheid geeft mij praktische energie.
  Uiteindelijk is mijn ondernemen productgericht. Uiteindelijk zal ik mijn huis nooit loslaten.
 5. In eerste instantie ben ik een afwachtend en bedachtzaam mens, maar ook een koppig volhouder. Ik wil graag een product afleveren, in wezen ben ik prestatiegericht. (Het maximale moest immers vanaf het begin haalbaar zijn?)
  Mits ik uiteindelijk kan handelen, mits mijn product uiteindelijk verhandelbaar is, verkoopbaar is.
 6. Ik doe mijn werk op een rationele manier. Ik doe verstandelijk werk. Ik werk in de handel. Mijn werk is communiceren, is relativeren. Ik analyseer op een relativerende manier.
  Tweede voorwaarde is dat er uiteindelijk emotionele betrokkenheid mogelijk is. Ik zoek houvast in mijn werk. Ik wil uiteindelijk verzorgend werken.
 7. Ik begin wel in mijn eentje, maar van mijn partner verwacht ik dat hij /zij voor geborgenheid zorgt. Als ik heb uitgezocht of het haalbaar is, kan mijn aanvulling voor houvast zorgen. Mijn aanvulling heeft vast werk. Intussen kan ik bezig zijn met mijn eigen werk. Ik kom op emotionele manier tot innerlijke harmonie.
  Tweede voorwaarde is dat ik uiteindelijk het totaaloverzicht, de leiding moet kunnen hebben. De samenwerking is tenslotte op loyaliteit gebaseerd.
 8. Ik verander zelfstandig. Ik wil totaaloverzicht hebben van het referentiekader van de Ander en dan bepaal ik zelf wel of er reden is dat ik verander. Ik ga op loyale manier om met het bezit/de waarden van de Ander, maar als ik genieten wil bepaal ik dat zelf wel.
  Uiteindelijk moet het MAAGD: dienend, kritisch, zuiver zijn. Uiteindelijk wil ik zuivere veranderingen, of: ik wil puur genieten.
 9. Mijn aanvulling heeft weinig, maar zuivere kennis. Mijn aanvulling kent de details. Mijn ideaal is integriteit. Ik ben kritisch t.a.v. mijn doelen. Kleine dingen zijn mijn ideaal. Ik geloof in kleine dingen.
  Eindvoorwaarde is dat mijn ideaal WEEGSCHAAL: evenwichtig is. Mijn ideaal is ook harmonie.
 10. De Ander heeft meer dan een onderneming. Thuis komt de Ander in evenwicht. In de onderneming van de Ander zoek ik de tweede weg, zoek ik de nuances. Ik geef mijn idealen vorm op een harmonische manier. Voor mijn behoefte aan zekerheid heb ik steeds een extra zekerheid nodig. In politieke zaken ben ik meegaand. Ik realiseer mijn doel op een alternatieve manier.
  Eindvoorwaarde is dat het SCHORPIOEN: kernachtig en praktisch kan zijn. Bij het realiseren van mijn behoefte aan zekerheid ga ik door dik en dun, langs de kortste weg.
 11. De Ander is in wezen kernachtig en praktisch. Pas als ik tot de kern van de Ander ben doorgedrongen weet ik of iemand mijn vriend is. Ik geniet van mijn vriendenkring. Ik accepteer mezelf zonder omwegen.
  Uiteindelijk is mijn vriendenkring optimistisch en geloof ik in vriendschap.
 12. De Ander doet ideaal werk, hij gelooft erin. Mijn oplossingen zijn flexibel en doelgericht. Ik vind loslaten ideaal maar ...
  STEENBOK: de topkwaliteit moet bereikbaar zijn. De Ander levert uiteindelijk topwerk, zodat ik los kan laten.