Beginnen met patroon #6, 'Eerst analyseer ik in detail, wat is dit nu precies?'

  ^  
 

Beginpatroon Maagd: 'Eerst analyseer ik: wat is dit nu precies?'

Beginnen op een MAAGD manier, hoe is dat? Ik moet vanaf het begin mijn eigen innerlijke tijd hanteren, mijn eigen innerlijke weg volgen, mezelf nuttig maken, concreet maken wat mij nu ontbreekt. Ik ben vanaf het begin dus al helemaal doelgericht bezig. Ik weet al van bij het begin dat ik alle details moet leren kennen, dat ik voor mijn werk over details moet kunnen beschikken. Het uitgangspunt van Maagd is: mijn bescheiden mogelijkheden zijn voldoende voor wat ik in de wereld te doen heb en dat is mijn eigen oplossingen te vinden (en als het even kan daar erkenning voor te krijgen)!

De zesde fase, de Maagdfase, is de laatste van de reeks van zes persoonlijke fasen. De zesde is de meest gecompliceerde ervan, de analyse. Ik bezie het werk en stel mezelf een aantal vragen waarvan ik er een paar noem: 'Werkt dit?', 'Is dit mijn werk?', 'Wat doe ik nu?', 'Kan ik dit werk aan?', 'Is het goed voor mij als ik dit werk doe?', 'Voor wie doe ik dit werk?', 'Laat ik anderen mijn werk doen?'. Als het resultaat van een inspanning van mij negatief is dan werkt het blijkbaar niet, dan is er sprake van een tekort, van behoefte of een gebrek, van ziekte misschien, en dan is hulp nodig. Als de grens van mijn mogelijkheden is bereikt, als ik hulp nodig heb dan moet ik antwoord geven op de vraag: 'Welke aanvulling heb ik nu nodig?' Het antwoord kan verschillen van een hamer en spijkers, een partner of een andere baan, tot medische hulp, een goed gesprek of een boek met de juiste informatie.
Ik ben dus prestatiegericht, concreet op uitvoering gericht - nu, als die zich voordoet de gelegenheid aangrijpend, mogelijkheden verwezenlijkend, potenties omzettend in mogelijkheden! Zowel zuiver mijn mogelijkheden realiserend, alsook nederig mijn beperkingen erkennend. Bovendien heb ik, beginnend op de Maagd manier, in de zesde fase met de WATERMAN kleuring het sociale gebied als mijn werkterrein. Ik heb immers de hulp en de weerstand van anderen nodig: anderen moeten mij straks de rode draad in de door mij verzamelde berg van details aangeven. Ik ben afhankelijk van anderen om mij het probleem aan te geven dat ik op ga lossen.
Let wel: in de beperkte tiendelige sociale ruimte lag het voor de hand dat de beide laatste van de drie mentale capaciteiten van het individu, de natuurlijke eigen keuzes en de planning, niet open en algemeen konden worden toegepast, terwijl het in de op gelijkwaardigheid gebaseerde twaalfdelige wereld vanzelfsprekend is.

Omdat ik zelfstandig mijn heden, mijn nu wil maken, ik mij mijn wil heb toegeëigend en innerlijk afstand neem tot mijn wil, beoordeel, ontdek ik het heden als de tijd van mijn eigenlijke zekerheden. Ik zoek de perfectie tot in het detail. Dit leidt tot competentie. Mijn bekwaamheid ligt in het vertrouwen op mijn eigen sterke kanten en het realistisch inschatten van mijn beperkingen. Het is echt werken aan en met die sterke kanten.

Hoe is het gekomen? Waar komt dit uit voort? Mijn doel is te toetsen waar ik sta, te overzien wat ik waard ben, wat ik kan, waartoe ik dienen kan. Mijn functie, zoals die er uit zal zien als mijn taak volgemaakt is, ligt beschreven in de 12e fase in LEEUW. Mijn waarden liggen in de 2e fase in WEEGSCHAAL. Daartussenin begin ik met het detail, het ambacht, mijn vaardigheden. Ik begin MAAGDachtig in mijn benadering van de wereld. Die manier is te beschrijven als
"Vanuit een detail kan ik het geheel (re)construeren. Ik hou ervan om de dingen vanaf het begin te analyseren, op een rijtje te zetten. Ik heb het recht eerst alle details te kennen. Ik begin altijd met dienstbaar te zijn, met koffie te schenken. Ik kies altijd kleine dingen om mee te beginnen. Ik wil graag met zuiverheid beginnen,
mits ook aan de tweede voorwaarde voldaan kan worden, dat er harmonie en waardevolle alternatieven uit voortkomen
"
zodat ik door kan gaan naar de volgende fase.

Het schema onderaan deze pagina bevat details van alle fasen van dit patroon.
 

Zoals gebruikelijk werk ik hieronder kort een paar voorbeelden uit van mensen die dit patroon als beginpatroon gebruikten. Ik stel me voor dat ik zou vragen aan
 • Charlotte Brontë, auteur van de roman 'Jane Eyre', wat haar dreef als schrijfster.
  'Ik ben sowieso geïnteresseerd in de waarden die mensen hebben. En wat mijzelf drijft? Ik ervaar het als een vloek om als meisje geboren te zijn. Ik vind dat ik iets moet doen aan de situatie van vrouwen, toestanden naar buiten brengen, over ze schrijven'.
 • Wolfgang Amadeus Mozart, wat voor redenen - behalve natuurlijk om de kost te verdienen - hij heeft om opera's te schrijven?
  'Vele redenen. Ik ben iemand die overzicht over de samenleving nodig heeft, ik wil tot in detail weten wat er tussen mensen speelt en wat mensen beweegt. Ik zie dat juist de beperkingen in hun karakter mensen zo menselijk maken. Trouwens, kijkend naar mijn moeder, naar zus Nannerl, mijn vrouw Constanze Weber, merk ik dat vrouwen maatschappelijk nauwelijks kansen hebben om hun capaciteiten volledig te gebruiken. Een opera is een speels ding waarmee wij mensen op een liefderijke manier een spiegel kunnen voorhouden. Die ander, dat is toch een individu, met gevoelens net als ik?'
 • William Shakespeare, hoe hij naar zijn omgeving kijkt?
  'Voor mij is het belangrijk om te zien hoe mensen ergens mee bezig zijn, hoe ze werken, hun gereedschap en het materiaal dat ze gebruiken te kennen. Ik wil horen hoe ze zich uitdrukken, ervaren hoe ze met elkaar omgaan, zich kleden, welke waarden door hun hoofd spelen. Ik ben geïnteresseerd in materiaal voor een vorm die naar twee kanten nuttig is. Ik wil mijzelf door mijn werk verzekeren van een financieel onafhankelijke oude dag en ik wil de feitjes die ik opmerk in de wereld om mij heen gebruiken om de bezoekers van onze voorstellingen te amuseren en te boeien door hen andere perspectieven aan te bieden'.

Ik heb erover getwijfeld of ik Hendrik VIII, koning van Engeland, zou kiezen. Het zou interessant geweest zijn om te zien hoe hij omging met details en feitenkennis, die hij toch zeker nodig had. Maar ik heb twijfels over zijn geboortetijd en mijn dierbare herinneringen aan opvoeringen en lezing van Shakespeare's werk wogen daarom het zwaarst.
 

  ^    
   

Voorbeelden:
het MAAGD patroon individueel toegepast
 

 
Charlotte Brontë, 1816-1855.
Thornton, 21 april 1816, 14:41u GMT. [ bron ]
Net als twee van haar zussen wilde zij schrijven. De bekendste van haar romans is Jane Eyre.

Zodra zij zich voor iets openstelde bezag zij dat als een zaak van de achtste fase. Van daar verplaatste zij zich naar de 10e fase, waarna zij bleef pendelen tussen de 8e en de 10e fase. Dit deel van de bewegingen tussen fasen komt overeen met die van William Shakespeare, hierna beschreven.
 

fig.1: Charlotte Brontë
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Charlotte begon met te werken aan kleine dingen, concrete ervaringen met mensen op te merken en betrok dan die ervaring,
   
 2. nadenkend over de keuzes die anderen hebben, op hun verwachtingen, wat hen zou interesseren en wat zij mooi zouden vinden;
 3. zij besliste dat zij haar kracht, haar suggestieve en beeldende taal, en haar ervaring serieus in wilde zetten om elementaire maatschappelijke waarden te verdedigen;
 4. en bleef steeds opnieuw nadenken en haar persoonlijke kennis verder uitbreiden.
   

De afzonderlijke beweging omvat het eigen werk, het vergaren van kennis, de hulp, het eigen thuis, de eigen waarden - en terug voor meer aanvulling.
De functies zijn alle, onafhankelijk van de bewegingen, met elkaar verbonden via aspecten.
 

 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) MAAGD;
 2. vanuit de 1e fase, via MERCURIUS secundair, naar de 8e fase;
   
 3. vanuit de 8e fase in RAM, via MARS, naar de 10e fase;
   
 4. en vanuit de 10e fase in TWEELINGEN, via Mercurius secundair, terug naar de 8e fase.

De overige functies vormen onderling een beweging, tussen de fases 6, 3, 7, 4, 2 en terug naar 7, die los van de bovenstaande staat.
 

Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791.
Salzburg, 27 januari 1756, 20:00 Pl.T. [ bron ]
Beroemd Oostenrijks componist van 7 grote opera's zoals bijvoorbeeld Figaro's Hochzeit en Don Giovanni, en veel andere muziekwerken. Hij was naar men zegt een van de eerste zelfstandige componisten in de geschiedenis.

Mozart bewoog zich binnen zijn Maagd beginpatroon, geheel vanzelfsprekend, naar de vijfde fase. En daar stopte bij hem de eerste beweging.
 

fig.2: W.A. Mozart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Mozart begon met kleinigheden in concrete ervaringen met mensen op te merken en betrok die perceptie
   
 2. op zijn wezenlijke zelf en zijn nieuwsgierigheid naar mensen, op de samenleving, op het wezen daarvan en de verschillen en relaties daartussen.
  Zijn speels denken,
  dat wat hij echt wilde en

  de vorm die hij daar sociaal aan wilde geven zijn een, en hij alleen wist hoe zijn eigen spel te spelen.

  De beweging eindigt in verlangen naar perfectie.

 

Deze korte beweging wordt gekenmerkt door buitengewone openheid en directheid. 'Neem me maar zoals ik ben, ik doe wat ik kan en niet anders.'

Aan de kern van zijn met structuur spelend, grenzen verleggend wezen voegde deze beweging de emotionele kracht en de ijzeren energie toe die hij, met zijn beweeglijke aard, nodig had om zich maatschappelijk te handhaven en erkenning te krijgen.

Anders dan de aspect-verbindingen tussen de functies die bij Mozart een samenhangend geheel vormen, verloopt het patroon van verwijzingen tussen de fasen bij hem in twee groepen. Je zou kunnen zeggen dat, parallel aan die speelse eerste reactie die op hem als individu is gericht, een andere verwerking plaatsvond die emotioneel en muzikaal gedreven was.

 1. thuis straalde zijn moeder, later ook zijn vrouw Constanze, hem zijn solide a-sentimentele, stimulerende basis biedend. Hij begreep dat beiden een werkelijkheid van maatschappelijke onmacht ervoeren. Zijn belang bij geestelijke en sociale vrijheid
 2. deed hem reiken naar het ideaal van harmonieuze waarden, hopend dat alle mensen in vrede samen kunnen leven;
 3. Zijn verlangen naar interactie leidde hem naar subtiel werk met ruimte om zijn verfijnd kunstenaarschap tot in de puntjes uit te voeren;
 4. om nieuwe ideeën te kunnen realiseren had hij de hulp en samenwerking nodig van mensen die hem intuïtief aanvoelden;
 5. en toonde hij zichzelf, zijn transparantie en vertrouwen in de mensheid, door de muziek;
 6. van een emotioneel en liefhebbend mens.
   
 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) MAAGD;
 2. vanuit de 1e fase, via MERCURIUS primair, naar de 5e fase;

  Mercurius bevindt zich in
  conjunctie met de Zon in WATERMAN, en
  deze ook in conjunctie met SATURNUS, in de 5e fase in STEENBOK.
  Zo eindigt deze beweging bij Saturnus.
     

De 10e fase in TWEELINGEN, met MARS in KREEFT, voert via Mercurius primair krachtige impulsen naar de 5e fase.

De beweging, daar los van staand en die alle overige functies omvat, is circulair. Ze kan op elk punt beginnen, maar ik geef de voorkeur aan de oorsprong, de vierde fase:
 

 

 

 

 1. de Maan, en PLUTO waar zij tegenaan loopt, bevinden zich in de 4e fase in het teken BOOGSCHUTTER;
 2. van daar, via JUPITER, naar de 2e fase in WEEGSCHAAL;
 3. en, via VENUS primair, naar de 6e fase in Waterman;
   
 4. vervolgens, via URANUS, naar de 7e fase in VISSEN;
 5. en, via NEPTUNUS in LEEUW, naar de 11e fase in KREEFT;
 6. wat, via de Maan in de 4e fase, de cirkel sluit.
   
William Shakespeare, 1564-1616.
Stratford upon Avon, 23 april 1564, 13u23 Pl.T. [ bron ]
Engels toneelspeler en dramaturg. Schrijver van Richard III, King Lear, Macbeth, Romeo and Juliet, All's Well, A Midsummernight's Dream naast vele andere beroemde toneelwerken en van sonetten.

Van Shakespeare's leven zijn een aantal harde feiten bekend, maar er zijn geen brieven, notities of kladversies van zijn werk en geen rechtstreekse aanwijzingen in documenten bewaard gebleven. Op basis van vele sporen is over zijn leven toch veel geschreven [ noot ].
De geboortedatum en -tijd zijn gereconstrueerd op basis van onduidelijke informatie maar is breed geaccepteerd. Ik ben benieuwd of de informatie daaruit overeenkomt met mijn indruk van de persoon uit zijn werk.

Zodra hij zich voor iets openstelde beschouwde hij dat als een zaak van de achtste fase. Van daaruit verplaatste hij zich naar de 10e fase, waarna hij bleef pendelen tussen de 10e en de 8e fase. Dit deel van de bewegingen tussen de fasen komt overeen met die van Charlotte Brontë hierboven.
 

fig.3: William Shakespeare
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. William begon met te werken aan kleine dingen, concrete ervaringen met mensen op te merken. Hij betrok dan die belevenissen en waarnemingen op
 2. de keuzes die mensen moeten hebben gemaakt om zo te handelen, en door na te denken over hun verwachtingen, over wat hen zou raken, waar het publiek van zou genieten, hoe tekst en spel over zouden komen;
 3. hij besloot dat hij zijn krachten, zijn zowel ontroerende als soepele taal en zijn brede ontwikkeling, serieus in wilde zetten om financieel meer zekerheid te verwerven;
 4. en steeds opnieuw bleef hij nadenken en zijn grondige kennis verder uitbreiden.
   

De ondersteuningsfunctie werkt onafhankelijk. De vijf overige functies zijn wel met de eerste beweging verbonden: zij vullen aan vanuit zijn werk, vanuit zijn geloof en reflectie, vanuit zijn jeugd, sociale ervaringen met daarbij gevoegd zijn eigen waarden.

 

 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) MAAGD;
 2. vanuit de 1e fase, via MERCURIUS secundair, naar de 8e fase;
   
   
 3. vanuit de 8e fase in RAM, via MARS in KREEFT, naar de 10e fase;
 4. en vanuit de 10e fase in TWEELINGEN, via Mercurius secundair, terug naar de 8e fase.

Deze beweging tussen fasen wordt ondersteund door vijf andere functies. Alleen URANUS in BOOGSCHUTTER in de 3e fase blijft los van dit alles.

 

  ^  
 

Meer illustraties

Er zijn veel bekende en interessante mensen die het beginpatroon Maagd gebruik(t)en [ bronnen ] en een keuze maken was erg moeilijk. Ik noem hier een groot aantal namen, geordend in volgorde van de fase en het teken waarin Mercurius, waar het teken Maagd naar verwijst, zich bevindt:

 1. in Maagd: Albert van Engeland, Arnold Schönberg, Lyndon B. Johnson,
  in Weegschaal: Dwight D. Eisenhower, Jean-Louis Barrault, Aristoteles Onassis, Silvio Berlusconi,
 2. in Weegschaal: Caesare Borgia, Johann Strauss jr., Agatha Christie, Farah Diba,
  en Stephen Hawking tot de verandering 25/26 december 1962 naar Schorpioen,
  in Schorpioen: Helen Hayes, Walt Disney, Edward Schillebeeckx, Oscar Wilde?,
 3. in Schorpioen: Oscar Wilde?, Eduard VI van Engeland, Heinrich Lübke, Elke Sommer,
  in Boogschutter: Christina van Zweden, Rainer Maria Rilke, Lev Davidovitsj Trotski, Willem van Otterloo, Olivier Messiaen, Albert Camus, Jan Terlouw,
 4. in Boogschutter: Carl Friedrich Benz, George Pierre Seurat, Francisco Franco, Aaron Copland, Helmut Schmidt,
  in Steenbok: Pablo Casals, Wilhelm Furtwängler, Marlene Dietrich, Mary Dresselhuis, Richard M. Nixon, Françoise Hardy,
 5. in Steenbok: Jean Sibelius, Federico Fellini, Eldrick T. (Tiger) Woods,
  in Waterman: Wolfgang A. Mozart, Jean Harlow, Placido Domingo,
 6. in Waterman: Franklin D. Roosevelt, Philip Melanchton, Antonio Vivaldi, Frédéric Chopin, Eartha Kitt,
  in Vissen: Nicolaus Copernicus, Pierre Ch. Baudelaire, Anton Geesink,
 7. in Vissen: ...
  in Ram: Maximiliaan I van Oostenrijk, Wilhelm Conrad Röntgen, Vincent d´Indy, Karel Appel, Pierre Boulez, Hugh Hefner, Shirley MacLaine, Pieter van Vollenhove,
 8. in Ram: Charlotte Brontë, William Shakespeare, Brooke Shields,
  in Stier: Bernard Zweers, Pieter Menten,
 9. in Stier: Gustav Stresemann, George Bush Sr,
  in Tweelingen: Gustav II van Zweden, Nicolaas II Alexandrovitsj, Georges Duhamel, Herman Krebbers, Christine Jorgensen,
 10. in Tweelingen: Eddy Merckx, Eduard v. Woodstock, Françoise Sagan,
  in Kreeft: Ferdinand von Zeppelin, Arthur J. Balfour, Igor F. Strawinsky, Ye Wykstra, Simon Vinkenoog, Martha Argerich,
 11. in Kreeft: Thomas Mann, Amedeo Modigliani, Manitas de Plata,
  in Leeuw: Hendrik VIII van Engeland, George IV van Engeland, Guy de Maupassant, Antoine de Saint Exupéry, Bill Clinton,
 12. in Leeuw: Max Liebermann, Georges Enesco, Ernest Hemingway,
  in Maagd: Keizer Augustus, Lodewijk XVI van Frankrijk, Madonna.

Op het noordelijk halfrond staat het teken Maagd dagelijks lange tijd op de horizon. We mogen daarom verwachten dat het statistisch gemiddelde hier ruim wordt overschreden. Dus theoretisch gezien en ruw geschat heeft bijna 12 procent van de wereldbevolking kans om een Maagd Ascendant te hebben.

Koppelingen naar
individuele ruimte-tijd dank zij een uniek coördinatenstelsel - structuur #9/3,
gebeurtenissen georiënteerd en verbonden in ruimte en tijd - structuur #13/4.
 

  ^  
 

- schema - van het tijd-in-de-innerlijke-wereld-verwerkende beginpatroon
 

Fase:
 1. MAAGD Vanuit een detail kan ik het geheel reconstrueren. Ik hou ervan om de dingen vanaf het begin te analyseren, op een rijtje te zetten. Ik heb het recht eerst alle details te kennen. Ik begin altijd met mijn diensten aan te bieden, met koffie te schenken. Ik kies altijd kleine dingen om mee te beginnen. Ik wil graag met zuiverheid beginnen,
  mits ook aan de tweede voorwaarde van harmonie voldaan kan worden, er alternatieven uit voortkomen.
 2. WEEGSCHAAL Mijn bezittingen en andere zaken van waarde beheer ik op een evenwichtige manier. Ik hou graag een tweede weg open en heb daarom graag reserves als het om geld gaat. Mijn referentiekader vorm ik op basis van alternatieven. Ik weeg alles af alvorens het op te nemen in mijn referentiekader.
  Voorwaarde is wel dat het tot een praktisch bruikbaar kader leidt. Uiteindelijk wil ik ervan genieten.
 3. SCHORPIOEN Ik geniet van kennis. Ik zie mijn kennissen tamelijk zwart-wit. Ik weifel niet als het om korte contacten gaat, als ik mijn eigen weg ga ben ik kernachtig en praktisch. Ik wil de kortste weg volgen. De beste weg tot het verwerven van kennis is de kortste weg.
  De kennis die ik verkrijg moet uiteindelijk geloofwaardig zijn, moet tot een doel leiden.
 4. BOOGSCHUTTER Mijn geborgenheid vind ik in een optimistische, ideale omgeving. Mijn huis is ideaal. Mijn ideaal is geborgenheid, vind ik thuis, in mijn onderneming. Ik onderneem met een idealistisch doel. Ik onderneem op een grootse manier,
  maar uiteindelijk moet het wel haalbaar zijn. Uiteindelijk wil ik zekerheid.
 5. STEENBOK  Ik ben zelf een Einzelgänger, ik ben zeer goed in staat om zelfstandig te zijn, ik kan mezelf heel goed op een rijtje zetten en ben graag eigen baas. Mijn diepste ik is vormelijk, terughoudend, voorzichtig. Ik heb het recht om alleen op mezelf te vertrouwen.
  Eindvoorwaarde is dat gelijkwaardigheid mogelijk is.
 6. WATERMAN Mijn werk ligt op sociaal terrein. Ik heb uniek werk, ik werk op een uitzonderlijke manier. Ik heb het recht om zonder spanning te kunnen werken en tot een synthese te komen. Ik werk aan verlaging van spanning. Ik analyseer op een grensverleggende manier, plan de toekomst.
  2e voorwaarde is dat ik het los moet kunnen laten, dat ik het op kan lossen.
 7. VISSEN Ik werk graag samen met iemand die alles een beetje op zijn beloop laat, die kan ordenen vanuit de chaos. Ik hou zelf niet zoveel van chaos in het begin, maar kan samenwerken met iemand die zegt: geef mij die rotzooi maar, dat ruim ik wel op, dat orden ik wel even. Het ordenen van chaos of het aangeven van problemen laat ik graag aan een ander over, intussen kan ik mijn werk doen.
  Uiteindelijk ben ik inschikkelijk en laat het initiatief aan de ander. Maar de ander moet mij de ruimte hebben gegeven om orde te scheppen.
 8. RAM Ik ben een epicurist als het gaat om nieuwe dingen, ik breng variaties aan op een praktische, energieke manier. Het referentiekader van mijn aanvulling barst van de energie, is vol initiatieven. Dat brengt mij tot eigen keuzes.
  Uiteindelijke voorwaarde is dat ik alles rustig mag bekijken voor ik kies en dan ben ik ook niet meer te stoppen.
 9. STIER Ik bekijk rustig of het doel wel bij mij past. Als dat zo is dan zet ik tot het uiterste door, mits ook aan de 2e voorwaarde is voldaan dat het ...
  tot communicatie leidt, dat mijn kennis toeneemt. Mijn ultiem doelwit is dingen te relateren en ze in perspectief te plaatsen.
 10. TWEELINGEN Ik ben zelfverzekerd als ik kan communiceren, als ik les kan geven, als ik handel kan drijven. Ik praat graag over maatschappelijke dingen. In de onderneming van de ander zorg ik voor de communicatie. Ik communiceer over de ondernemingen van anderen, over hun zekerheden en onzekerheden.
  Basisvoorwaarde is ook dat het KREEFT: tastbaar is, dat er werkelijke betrokkenheid is.
 11. KREEFT Het zelfvertrouwen van mijn aanvulling is gegrond op subjectiviteit, in de grond zijn mijn vrienden emotioneel. Mijn vrienden kies ik, en kiezen mij, op een instinctieve manier. Zij moeten zorgzaam en teder zijn.
  Uiteindelijk wil ik zelf mijn vrienden kiezen, ik moet ze zelf accepteren. Mijn vrienden zijn loyaal en wij bevorderen elkaars zelfvertrouwen.
 12. LEEUW Als ik dingen los moet laten doe ik dat zelfstandig, niemand bij nodig, doe ik graag zelf, oplossingen vinden doe ik ook graag zelf. Ik vind graag mijn eigen LEEUW oplossingen. Ik begin met analyseren, teneinde in de 12e fase mijn oplossing gevonden te hebben. Dan ben ik tevreden. Ik wil graag samenwerken, maar met iemand die mij vrij spel laat om mijn dingen te doen. Ik ben begonnen met de details teneinde totaal overzicht te krijgen. Ik weet dat als elk puzzelstukje op zijn plaats ligt je het totaalplaatje krijgt. Dat is mijn werkwijze. Pas dan kan ik het loslaten als ik weet waar het geheel naar toe gaat.