Overzicht van de beelden van serie 3b (de Ascendant en de fasen)
  naar  ZZZine #33  of  TERUG  
 
Analyse: de ontwikkeling van de Ascendant die het Weegschaal-patroon volgt
en de opeenstapeling van relaties met lastige conjuncten
 

De algemene toestand van een proces wordt bepaald door de emotionele basis, zij is daarom de eerste factor waar we naar moeten kijken:

 1. het karakter van de MAAN, de (in)stabiliteitsfunctie, is overgeleverd aan de exuberante uitbreidingsfunctie Jupiter en geremd, zij beginnen beide vanuit een (vooral voor de Maan) moeilijke positie in het terughoudende en formele teken Steenbok in de, van nature, inconstante 3de fase (van de Ascendant) in het expansieve & idealistische teken Boogschutter (ik kan me voorstellen dat A.H. om veel dingen kon lachen maar zeker nooit hartelijk om zichzelf):
  excessief beducht voor emotionele binding- het paar van de angst;

  vanuit de onstabiele constitutie van zijn basis gaat Hitler op een ego´stische, amorele, destructieve en negatieve, dus op een volstrekt eenzijdige manier om met dualiteiten als macht(eloosheid), (des)integratie, leiderschap - volgzaamheid, autonomie - afhankelijkheid, vriendelijkheid - wreedheid, kiezend voor de meest voordelige extremiteit zonder rekening te houden met het belang van de andere partij, de verliezer, het slachtoffer, of de prooi;

  bijgevolg moeten de beschrijvingen van de betreffende relaties in dit geval negatief zijn;

 2. de verbinding van de Maan met Jupiter eindigt in de 7e fase (vanaf de Ascendant);

 3. van de 2e fase tot het begin van de laatste fase van het groeiproces van de Ascendant staat de Maan, de emotionele basis, in een veeleisende uitgaande inconjunct-relatie met Saturnus, de functie van verantwoordelijkheid: de eerste, de functie van innerlijke ruimte, heeft de Steenbok kleuring in de 3e fase in het teken Boogschutter en de tweede, de functie van innerlijke tijd, bevindt zich in het teken Leeuw in de 10e fase met de Kreeft kleuring;

 4. Saturnus zal, in deze onstabiele situatie, elders hulp moeten halen en elders de verantwoordelijkheid moeten leggen: hij staat in een ingaande alles of niets vierkantverbinding met het paar van de wraak (zie de ontwikkeling van de Maan);

 5. de retrograde interactiefunctie Venus (primair) en Mars, de activeer + initieer functie, zijn verenigd in de (voor Mars moeilijke) uitermate volhardende Stier en de 7de fase in het snel agressieve teken van Mars, Ram:
  *de Wreker achteraf en de Vechter die vasthoudend en krachtig schuldigen zoeken*- het paar van de wraak;

 6. de overrompelende Uranus in het teken Weegschaal in de 12de fase in Maagd vormt slechts een verbinding, een uitgaand inconjunct met het paar van de wraak;

 7. de Ascendant, de relatie met de buitenwereld, staat niet in verbinding met een van de tot nu toe genoemde functies; alleen vlak voor het einde, als de Maan (die in de loop van deze dag ruim 13 graden vooruit is gegaan) een vierkantverbinding maakt met Mercurius, deel van het paar van de suggestie, dan komt er contact met deze groep functies;

  Adolf Hitler heeft charme als masker ter beschikking: hij begint behulpzaam, bereid tot samenwerking, observeert en kapselt de ander in, waarna zich de perfide commandant toont die mensen biologeert, corrumpeert en voor zijn karretje spant;

  in de loop van de tijd komt de Ascendant tijdens elke ontwikkelingsfase, steeds in een andere hoek, even in contact met alle functies - in de volgorde:

  de Zon (en Mercurius),
  Neptunus en Pluto,
  het MC,
  Maan en Jupiter,
  Saturnus,
  Mars en Venus,
  Uranus,
  Mercurius en de Zon,
  de Ascendant zelf;

 8. van het begin tot het einde staat de Ascendant in oppositie met Mercurius (secondair), de synthetiseer functie, in het teken Ram in de 6e fase in Vissen in samenstand met de ZON, de zelfbeheerfunctie, in Stier in de 7e fase in Ram (tot de 10de fase als Mercurius zich in de 7de fase bij de Zon voegt):
  *de eigenwijze wilskrachtige Leider die hulp afdwingt met gebruikmaking van simpel hypnotiserend gebral*- het paar van de suggestie;

 9. en tegelijkertijd in een uitgaande inconjunct-relatie met de (des)integreerfunctie Neptunus, verenigd met de verwijderfunctie Pluto, beiden geplaatst in Tweelingen, in de 8ste fase in Stier, waarbij de eerste Pluto nadert en intuitie zich moet overgeven aan macht:
  *de maniakale Dromer ingekapseld dan wel afgestoten door de machtige Manipulator, samen ambivalent en vasthoudend*- het paar van de waan.

Dit netwerk van de charmante of perfide Ascendant in Weegschaal in oppositie met het paar van de suggestie en beiden inconjunct of halfsext met het paar van de waan, dat alles op een problematische instabiele basis, het paar van de angst, levert het beeld van de prooienjager, van iemand die anderen aantrekt, gebruikt en leegzuigt vanuit de noodzaak zich te handhaven en zich waar te maken.

  *
  Een impressie van de cyclische beweging van Adolf Hitler's proces door de fasen, met
de in de actuele wereld voortgaande Neptunus, de integreer functie,
en haar veranderende invloeden op de ontwikkeling van AH's kwaliteiten.
 
fase 1
1. Mijn start is charmerend: het *paar van de suggestie* en het *paar van de waan* juichen 'Er zit een vervaarlijk leider in mijn baasje!' en ik leer anderen de schuld in de schoenen te schuiven en mijn noden op te laten lossen;
fase 2
2. mijn noden plus angsten zijn intens en dwingend: het *paar van de waan* is bezig met de anderen en het *paar van de suggestie* werkt met kracht;
fase 3
3. mijn spreken is overtuigend: het *paar van de suggestie* dicteert steeds creatiever en het *paar van de waan* is druk aan het werk;
fase 4
4. mijn (in)stabiliteit ontwikkelt zich en organiseert koeltjes: het *paar van de suggestie* ontspant zich actief en het *paar van de waan* is bijzonder creatief;
fase 5
5 ik richt mij creatief op vernieuwing van de samenleving: het *paar van de suggestie* krijgt greep op de omgeving en wordt krachtig en het *paar van de waan* ontspant hardnekkig;
fase 6
6. ik werk aan het betoveren van de massa's: het *paar van de suggestie* is waardevol en sterk en het *paar van de waan* heeft een degelijke greep op de omgeving;
fase 7
7. ik vraag van mijn mensen een grotere inzet: het *paar van de suggestie* en het *paar van de wraak* maken krachtig een opening voor het heersende ressentiment en het *paar van de waan* verschaft duurzame waarden;
fase 8
8. Ik wil de macht om zekerheden te bieden: het *paar van de suggestie* en het *paar van de wraak* leiden krachtig het werk van het volk en het *paar van de waan* ontwikkelt duurzame initiatieven;
fase 9
9. wij hebben onze ideologie en gaan onze eigen weg: het *paar van de suggestie* en het *paar van de wraak* leiden de natie met kracht en het *paar van de waan* geeft werk aan het volk;
fase 10
10. wij voeren een beleid dat geborgenheid biedt: het *paar van de suggestie* en het *paar van de wraak* vormen een perfecte oorlogsindustrie en het *paar van de waan* verenigt de natie;
fase 11
11. wij zijn de natie van Leiders: het *paar van de suggestie* en het *paar van de wraak* propageren het verhaal van de expansie energiek en het *paar van de waan* geeft vorm aan de behoefte aan zekerheid;
fase 12
12. wij gaan de droom waarmaken: het *paar van de suggestie* en het *paar van de wraak* nemen het nodige en vernietigen het hinderlijke en het *paar van de waan* draagt het kolonisatieverhaal met overtuiging uit;
het einde of een nieuwe cyclus van het proces
per saldo - het doel is bereikt. Uit angst voor vernedering, om verantwoording af te moeten leggen, voor straf en pijn...

Koppelingen naar:
de analyse van de ontwikkeling van de Maan,
de pagina met de berekeningen.