Overzicht van de beelden van serie 3c (de Maan)
 naar  ZZZine #33  of  TERUG 
 
Analyse: een kwetsbare MAAN die zich ontwikkelt volgens het Steenbok-patroon, achtereenvolgens in relatie met andere lastige conjuncties
 
*
  De emotionele stabiliteitsfunctie, de MAAN, door haar 12 fasen van ontwikkeling:

fase 1
1. Mijn aanvankelijke constitutie is zeer voorzichtig, de Maan verbonden met Jupiter in het ║paar van de angst║ (zie boven) en met het *paar van de waan* erop gericht greep te krijgen op anderen en hen medeplichtig te maken;
fase 2
2. mijn waarden zijn gericht op de mensen om mij heen: de Maan is nu, behalve met het *paar van de waan* en het MC, ook verbonden met de strateeg die anderen wil leiden;
fase 3
3. mijn verstand onderscheidt twee groepen mensen: bruikbaren en zondebokken;
fase 4
4. mijn thuis is manlijk van aard: de Maan is inmiddels, behalve met de strateeg die zijn eigen spelletje speelt, ook verbonden met het sentimentele *paar van de wraak*;
fase 5
5. ik ben in wezen gericht op zekerheid: het *paar van de wraak* en het *paar van de waan* moeten de strateeg die veiligheid belooft daarvan voorzien;
fase 6
6. ik werk aan mijn nuttig product door communicatie: daarmee en met het *paar van de wraak* en het *paar van de waan* op de achtergrond, probeert de Maan grip te krijgen op haar omgeving en die via de strateeg uit te dagen;
fase 7
7. ik heb hulp nodig van een band: nu los van Jupiter ║het voormalig paar van de angst║ blijft de Maan erop gericht greep te krijgen op anderen en hen medeplichtig te maken, met het *paar van de wraak* maakt zij plannen die zullen leiden tot geluk;
fase 8
8. ik kies de show van creativiteit: met het oog op het *paar van de wraak* volgen wij deze strategie;
fase 9
9. onze ideologie is simpel en vertrouwd: het *paar van de wraak* staat centraal terwijl het leiden van de nieuwe orde nu ook met verrassingen gepaard gaat;
fase 10
10. onze politiek is charmerend: de leidende nieuwe orde ontwikkelt met het *paar van de wraak* zijn beleid van tactische verrassingen;
fase 11
11. onze maatschappelijke motivatie is overweldigend: het  *paar van de wraak* helpt op sociaal-democratisch terrein, de strateeg claimt zijn ideologie en de verrasser verspreidt nu zijn charmes vanuit de chaos;
fase 12
12. ons einddoel is vrijblijvend expansief: het *paar van de wraak*, de strateeg van de verkettering en de verlegger van sociale grenzen gaan voort;
het einde
de lege instabiele basis nadert de dood: niemand kan mij nog helpen, ik moet er met de hulp van het *paar van suggestie* een eind aan maken om mijzelf te redden.

Koppelingen naar:
de analyse van de ontwikkeling van de Ascendant,
de pagina met de berekeningen.