ZIGZAGZINE #37. Verhalen #11, Thema #5: Zelf-controle, afhankelijk van werchillende factoren. Verhalen #11: 'Belangrijk mens? en 'Deelnemend'

De terugkeer van het decimaal systeem naar de twaalfdelige structuur

De unieke aard van elk individu wordt in de tiendelige systematiek aangetast in plaats van gerespecteerd.
In de twaalfdelige wereld zal de hele mensheid, in de afwezigheid van geld en de gelijkheid van rechten, bezittingen en capaciteiten, zich weer vertrouwd gaan maken met gelijkwaardigheid.
Als kleinerende medemensen van nu kunnen wij al wel leren van het samenlevingsmodel van hond en kat.
 
(*) in voorbereiding
 

Status
 
                 

 
ZZZine 1
inleiding
De menselijke
paradox
 
 
ZZZine 11
status 1
Subjectieve
verhalen,
geschiedenis
 
ZZZine 21
status 2
Hoe worden
gebeurt
 
 
ZZZine 31
status 3
  3 dialectische
stappen & de
dynamiek van
processen
 
ZZZine 41
Conclusies
 
  2
 p
 a
 t
 r
 
12
 o
 n
 e
 n
 
22
 
 
 
 
 
32
 
 

 
 
 
 
  3
 s
 t
 r
 u
 
13
 c
 t
 u
 u
 
23
 r
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
ZZZine 4
verhalen #1
onze geschiedenis
'Geen tuigje om'

 
 
ZZZine 14
verhalen #4
familietrekjes
'Moeder's genen'

 
 
ZZZine 24
verhalen #7, thema #1
stabiliteit en taal
'Buitensluiten' en
'Vervreemding'
 
ZZZine 34
 verhalen #10, thema #4 
kwantuminteractie
en ontwikkeling 1

(*) 'Het nieuwe
wereldbeeld'
 
 
 
  
  5
 p
 a
 t
 r
 
15
 o
 n
 e
 n
 
25
 
 
 
 
 
35
 
 


 
  6
 s
 t
 r
 u
 
16
 c
 t
 u
 u
 
26
 r
 
 
 
 
36
 
 


ZZZine 7
verhalen #2
mijn ouders
'Daar komt Jantje' en 
'Mijn tweede stel ouders'
   
 
ZZZine 17
verhalen #5
familiebanden
'Dichtbij en veraf'

 
 
ZZZine 27
verhalen #8, thema #2
  spel om waarden + respect  
'Cosė fan tute' en
 'Speelruimte'
 
ZZZine 37
verhalen #11, thema #5
kwantuminteractie
en ontwikkeling 2

(*) ´Over gelijkwaardigheid,
over het universum´
 
 
 
 
 8
 p
 a
 t
 r
 
18
 o
 n
 e
 n
 
28
 
 
 
 
 
38
 
 
 

 9
 s
 t
 r
 u
 
19
 c
 t
 u
 u
 
29
 r
 
 
 
 
39
 
 

 
ZZZine 10
verhalen #3
(gezins)relaties
'Het kwartet in Rigoletto'

 
 
ZZZine 20
verhalen #6
vader worden
'Man van principes' en
'Waarden: oprisping of principe?'
 
ZZZine 30
 verhalen #9, thema #3
 zelfbeheersing + veranderend doel 
'Belangrijke taak, belangrijker man?'
en  'Uitbesteed'
 
ZZZine 40
verhalen #12, thema #6
kwantuminteractie
en ontwikkeling 3

(*) ´De ontwikkeling van het unieke,
de inwerking van omgevingen´


   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Twee van de zes
universele proces-
verhoudingen:
3) dynamiek en
4) dialectiek.

Als het universum
12- delig is maar de
wereld 10-delig denkt
dan is ons denken
ongelijkwaardig.

de dialectische en dynamische verhoudingen
 
Concepten, de reikwijdte van de in patronen en processen toegepaste begrippen.