Helaas, de laatste pagina is nog niet klaar.
Het project is een proces van lange adem.
Als U wilt dat ik U op de hoogte stel zodra een
nieuwe pagina is toegevoegd, laat U mij dat dan weten.
Uw opmerkingen zijn van harte welkom.
 
Dank U voor uw geduld.


  Belangrijke begrippen in de STRUCTUURlijn

 
 
..

Twee van de zes
universele proces-
verhoudingen:
3) dynamiek en
4) dialectiek.

Als het universum
12-delig is maar de
wereld 10-delig denkt
dan is onze interactie
ongelijkwaardig.

de dialectische en dynamische verhoudingen
 
Trefwoorden, de begrippen en symbolen.