^    
   
  De fasen: de 12 stadia van het proces
(bijv. startend vanuit de Ascendant: het proces van beginnen en de omgeving benaderen)
(lijst met standaardzinnetjes voor de twaalf fasen van het proces)
    Een fase omvat in haar 30 graden steeds twee (delen van) opeenvolgende tekens en bevat een x-aantal functies.
 
  Voorbeelden van het proces en meer informatie over de structuur ervan vindt U in ZZZine #3 en volgende delen van de structuurlijn, in het overzicht van de dimensies van de cosmologische constructie en in de beschrijving van de dynamische verbindingen tussen fasen.
 
1 Basis Aanwezig in een omgeving, een opening maken. Zintuigen, spieren en zenuwen activeren, veroverende energie, impuls, fysieke aanwezigheid, triviaal/ nonchalant begin van de taak.
Ik neem initiatieven_, ik ben in het begin_, ben aanwezig als_, steek energie in_.
2 Basis (On)macht om de eigen tijd te nemen. Refereren aan herinnerde ervaring, doel of behoefte, kennis en emoties, consistent aandacht geven aan de eigen waarden of de handleiding.
Ik beheer mijn referentiekader_, mijn innerlijke behoefte is_, ik hou vast aan_, sta stil bij_.
3 Basis Kennis van vraag en aanbod. Onderscheiden van verschil, wijziging en herhaling (cycli), relateren, rekenen, taxeren en denken, zintuigen, regels en taal gebruiken, verdubbelen, verhandelen, overdragen, communiceren.
Ik leg korte contacten_, zoek kennis en kennissen_, hanteer ambivalentie_, maak onderscheid tussen_, ik stippel mijn eigen weg uit_, draag over_.
4 Basis Integriteit van waarden en stabiliteit zoeken. De 'moeder'lijke rol, de innerlijke ruimte en de emotionele basis verzorgen, subjectief op de omgeving reageren en onbewust de eigen beweegredenen volgen, zich veilig en thuis voelen, gerust zijn - (zonder woorden).
Ik bepaal de ruimte in mezelf_, stel me thuis op_, zoek veiligheid en steun_, ik voel me thuis_, mijn onderneming_.
5 Individu Eigenwaarde toetsen om zelfbeeld te creŽren. Zich tonen en reacties uitdagen om overzicht te krijgen en zichzelf te beheersen, manieren en rollen spelen, trouw blijven aan zichzelf.
Ik sta centraal_, ik wil (niet)_, toets_of het bij me past, in mijn diepste ik_, ik speel_, creŽer_, neem risico's_.
6 Individu Inzet/ misbruik van energie. Werken aan zelfkennis en zelfkritiek, eigenschappen toepassen en ontwikkelen, details samenvoegen tot een product, vereenvoudigen, het dienstbare en het ontbrekende vaststellen.
Dit werkt (niet)_, ik zoek een nuttig resultaat_, wil produceren_, help_, ik synthetiseer_.
7 Individu Balanceren tussen geven en nemen, afwachten en waarnemen, aantrekken van interactie, hulp bieden, alternatieven en verwikkelingen, spelen met sentimenten en de 'vrouw'lijke rol, omgangs- en spelregels hanteren, harmoniseren, afrekenen, weifelen.
[1. de ander_ ] Ik werk samen_, spiegel mij aan_, verbeeld mij_, identificeer mij met_, ik zoek aanvulling en hulp_, kom tot innerlijke harmonie_.
8 Individu (On)macht om te kiezen tussen waarden. Overweldigd door alternatieven ťťn ervaring selecteren, innerlijk ůf afstoten ůf toelaten, negeren, concentreren, ontpoppen, ontmaskeren, verteren, genieten - (zonder woorden).
[2. de ander staat stil bij_ ] Ik confronteer_, haal er uit wat er inzit en verwerp de rest_, ik neem een standpunt in of wijzig mijn standpunt_, doe routinematig_, ik geniet_, profiteer van_, verteer_, _zit mij dwars.
9 Sociaal Het vůůr en tegen van uitbreiding. Ervaring relativeren, het eigen verhaal ontwikkelen, idealiseren (een vrijblijvend doel), eigen energie ter beschikking stellen, zich moeten bewijzen/ indruk maken, grenzen verkennen en verleggen, kritiek uiten, voorrechten claimen, het eigen voordeel zoeken.
[3. de kennis van de ander_ ] Ik geloof in_, ontwikkel ideeŽn en idealen_, stel mezelf doelen_, deel mijn vaardigheden met_, ik onderwijs_, ben enthousiast_, fundeer mijn loyaliteit/ geloofwaardigheid op_, vergroot/ verdedig mijn territorium_, beheers mijn angst_.
10 Sociaal Behoefte aan een eigen functie in gelijkwaardigheid. De 'vader'lijke rol, objectief en onbevooroordeeld subjectieve doelen beschermen, tijd en grenzen structureren en realiseren, onzekerheden anticiperen en met discretie en innerlijk consistent een strategie uitzetten.
[4. het (t)huis van de ander_ ] Ik stel mijzelf grenzen_, ben maatschappelijk betrokken_, ben zelfverzekerd_, wil zekerheid bieden_.
11 Sociaal Verscheidenheid en vernieuwing van groepswaarden. Collectiviteit, leiderschap, sociale codes, niveaus, vrijheden, regels, angst en vooroordeel; zich aanpassen, bewijzen of accepteren, zich verantwoorden, tevreden zijn.
[5. het zelfbeeld van de ander_ ] Ik beweeg mij in de vriendenkring_, vertrouw en accepteer_, bewijs mijzelf_, herzie mijn principes_, maak kennis met zelfmedelijden en superioriteitsdenken_, hanteer het masker dat past bij mijn rol_, ik raak gespannen_.
12 Sociaal Verwerking van ontvangen weerstand of steun. Op de achtergrond ervaringen en gevoelens verteren, intuÔtie, droom, het on(der)bewuste, toewijding, overgave - (zonder woorden).
[6. het werk van de ander_ ] Ik beŽindig zaken_, integreer_, kom tot oplossingen_, stel mijn voorwaarden bij_, ik rust/ ben onrustig_, kan loslaten_.
 
     
  ^      
     
  symbool Filters of kleuringen; de tekens van de dierenriem, indicatoren van zodiakale posities
  dialectisch
xvxdynamisch
De voorwaarden of uitingsvormen van fasen en functies.
De door de tekens aangeduide lichaamsdelen.
 
1 Teken01.gif of Tekens1.gif RAM + de (omgevings-) ruimte makende manier: impulsief, trivaal, openend, initiŽrend, praktisch, energiek, daadkrachtig, gedecideerd de taak aanpakken;
kortste tijdspanne***.
Anatomie: het hoofd, het spierstelsel, de hypofyse.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 12.
2 Teken02.gif of Tekens2.gif STIER - de (innerlijke) tijd claimende manier: grootheid, de tijd nemend, aandachtig, waarderend, volhardend, bij zijn doel blijvend;
korte tijdspanne***.
Anatomie: de spieren en botten van de mond, de tanden en de onderkaak, keel en nek, de schildklier.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 25.
3 Teken03.gif of Tekens3.gif TWEELINGEN + de (omgevings-) tijd gebruikende manier: vergelijkend, relaterend, handelend, communicerend, wisselend en gelaagd, eigen weg gaand;
gemiddelde tijdspanne (2uur)***.
Anatomie: de zintuigen, het zenuwstelsel, de spieren en botten van het bovendeel van borst en longen, schouders, armen en handen, de bloedvaten en alle andere kanalen en verbindingen, de thymusklier.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 38.
4 Teken04.gif of Tekens4.gif KREEFT - de (innerlijke) ruimte vanuit de eigen drijfveren makende manier: subjectief ondernemend, stabiliteit, geborgenheid en bestendigheid zoekend. Expressie via lichaamstaal in plaats van woorden;
gemiddelde tijdspanne (2uur)***.
Anatomie: de maag en andere lichaamsholtes, de pancreas.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 2.
5 Teken05.gif of Tekens5.gif LEEUW + de (omgevings-) ruimte claimende manier: trouw aan zichzelf, toetsend, moedig, uitdagend, showend, leidinggevend, beheersend;
lange tijdspanne***.
Anatomie: de spieren en botten van de wervelkolom, het hart.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 15.
6 Teken06.gif of Tekens6.gif MAAGD - de (innerlijke) tijd bewerkende manier: prestatiegericht, werkzaam, dienstbaar, zuiver, gedetailleerd, kritisch, analytisch, eenvoudig, zelfkennis;
langste tijdspanne***.
Anatomie: de lever, de dunne darm.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 28.
7 Teken07.gif of Tekens7.gif WEEGSCHAAL + de (omgevings-) tijd makende manier: interactie en omstandigheden oproepend, uitnodigend, afwachtend, verwachtend, zintuiglijk sensibel, tactisch, weifelend;
langste tijdspanne***.
Anatomie: de nieren, de huid (als contactorgaan), de slijmvliezen, bijnieren.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 32.
8 Teken08.gif of Tekens8.gif SCHORPIOEN - de (innerlijke) ruimte nemende manier: ontmaskerend, haalt er uit wat er in zit en verwerpt wat overbodig is, overweldig(en)d, kwetsbaar, routineus, concentrerend, kiezend, genietend. Non-verbaal;
lange tijdspanne***.
Anatomie: de geslachtsorganen, neus, dikke darm en anus, de blaas.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 5.
9 Teken09.gif of Tekens9.gif BOOGSCHUTTER + de (omgevings-) ruimte gebruikende manier: interpreterend, relativerend, uitbreidend, enthousiast, idealiserend, gelovend;
gemiddelde tijdspanne (2uur)***.
Anatomie: de spieren en botten van de heupen en bovenbenen.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 18.
10 Teken10.gif of Tekens10.gif STEENBOK - de (innerlijke) tijd vormgevende werkwijze: objectief en onbevooroordeeld het subjectief doel, duur en grenzen structurerend, onzekerheden anticiperend en een strategie uitzettend, is discreet, zoekt innerlijke consistentie en verantwoordelijkheid;
gemiddelde tijdspanne (2uur)***.
Anatomie: het skelet, de huid (als beschermend orgaan).
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 22.
11 Teken11.gif of Tekens11.gif WATERMAN + de (omgevings) tijd nemende manier: gelijkwaardig en divers, sociaal, vriendschappelijk, groepsgeest, aanpassend en accepterend, vernieuwend;
korte tijdspanne***.
Anatomie: de spieren en botten van de onderbenen en enkels.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 35.
12 Teken12.gif of Tekens12.gif VISSEN - de (innerlijke) ruimte ordenende manier: vaag, op de achtergrond, oplossend, integrerend, orde scheppend in chaos van ervaringen, loslatend, beschikbaar, wachtend tot er behoefte bestaat. Woordeloos;
kortste tijdspanne***.
Anatomie: de spieren en botten van de voeten.
De toepassing als beginpatroon vindt U in ZZZ 8.

~*~
 
De tijdspanne is de tijd die het teken nodig heeft om de Ascendant te passeren en hangt samen met de plaats op aarde - op het noordelijk halfrond - waar het proces plaatsvindt. Bijgevolg is op het zuidelijk halfrond de duur tegenovergesteld aan die hier vermeld.
 
   
  ^    
   
symbool Punten in de kaart: Principes van coŲrdinatie;
functies: begin en objectief van het eigen proces.
De fase waarin hij staat geeft de omstandigheden aan waarin de eigenschap optimaal kan worden ingezet, het teken waar een functie in staat geeft de manier aan waarop de eigenschap optimaal kan worden ontwikkeld, de aspecten laten zien hoe de functies met elkaar interfereren en samenwerken, resp. in welke combinatie zij optimaal kunnen worden toegepast.
  De potentiŽle eigenschappen of drijfveren van het gereedschap
(planeet in retrograde richting: naar binnen gericht, met diepgang).
De aan de functies gerelateerde lichamelijke processen.
 
Plan01.gif de ZON: de eigenwaardefunctie; symbool van het creatief speelse, ruimte claimen, zich identificeren, centraal zijn in de omgeving, wat je ten diepste wilt realiseren, waar je overzicht en leiding over wilt hebben.
Fysiologisch: houding en persoonlijke uitstraling, de hartfunctie en bloedsomloop, de thymusfunctie en het immuunsysteem.
Gerelateerd aan LEEUW en de 5e fase.
Plan02.gif de MAAN: de hechtingsfunctie; symbool van verbondenheid met de eigen drijfveren, de moederlijke pool van de as van innerlijke stabiliteit, het vermogen om subjectief te zijn, om in de innerlijke ruimte, de woning van zorgzaamheid en erbij horen, de vrede te bewaren. Non-verbaal.
Fysiologisch: de coŲrdinatie van de lichaamsfuncties, het hormonale stelsel, spijsverteringsstelsel, vochthuishouding en lymfatisch systeem.
Gerelateerd aan KREEFT en de 4e fase.
 = MERCURIUS: de uitwisseling- of evalueerfunctie; symbool van denken en praten, van communiceren en kennis van feiten.
Fysiologisch: de overdracht van zintuiglijke indrukken en zenuwsignalen, het transport van hormonen, vloeistoffen, zuurstof, enz., de beweeglijkheid van b.v. de gewrichten, de functies van de lever en de dunne darm.
Plan03.gif

 
Plan03a.gif

- voor de ZON uitgaand, primair: dubbel, relaties onderscheiden / weg uitstippelen, uitwisseling.
Gerelateerd aan TWEELINGEN en de 3e fase.
- de ZON volgend, secundair: enkelvoudig, evaluatie van (on)kunde / detaillering, meer persoonlijk inzicht zoekend.
Gerelateerd aan MAAGD en de 6e fase.
 = VENUS: de voorzorg- of observeerfunctie; symbool van het vrouwelijke, aandacht geven en betekenis, uitnodigen tot wisselwerking, zintuiglijke sensaties, sociale gevoelens; vrouwelijke vrienden, de kassier: geven en nemen, het vermogen te spiegelen.
Fysiologisch: de nierfunctie (handhaving van homeostase en evenwicht van bloedsamenstelling), de zachtheid en sensualiteit van de huid, de veneuze bloedsomloop, de vrouwelijke geslachtshormonen.
Plan04l.gif

Plan04.gif

- voor de ZON uitgaand, primair: initiatieven observerend, kritiekloos, wegend, weifelend.
Gerelateerd aan WEEGSCHAAL en de 7e fase.
- de ZON volgend, secondair: refereren aan betekenis, tijd nemen om te plannen.
Gerelateerd aan STIER en de 2e fase.
Plan05.gif MARS: de activerings- of initiŽringsfunctie; het symbool van de manlijke rol, een opening maken zonder betekenis, van energiek, gedecideerd en daadkrachtig zijn, het vermogen om de zintuigen en de lichaamskracht praktisch te richten; manlijke vrienden.
Fysiologisch: de functie van rode bloedlichaampjes, de adrenaline, de mannelijke geslachtshormonen, de lichaamskracht.
Gerelateerd aan RAM en de 1e fase.
Plan06.gif JUPITER: de ontwikkelingsfunctie; symbool van toeŽigening / oningehouden, van vrijblijvend idealisme, enthousiasme, geloofwaardigheid, groei en jeugd, herstel en veerkracht.
Fysiologisch: de leverfunctie, de arteriŽle bloedstroom, de soepelheid en geneeskracht van het lichaam.
Gerelateerd aan BOOGSCHUTTER en de 9e fase.
Plan07.gif SATURNUS: de consistentiefunctie; symbool van innerlijke tijd en de psyche, de vaderlijke pool van de as van innerlijke stabiliteit, het vermogen om objectief en onbevooroordeeld de subjectieve moederlijke pool te structureren en te realiseren; onzekerheden anticiperen en strategische planning zijn voorwaarden om consistent de eigen autoriteit en een verantwoordelijk individu te zijn.
Fysiologisch: de functie van duur, doel en afbraak, de samenhang van functie en vorm van het lichaam.
Gerelateerd aan STEENBOK en de 10e fase.
Plan08.gif URANUS: de vernieuwfunctie; symbool van spanning, invloed en grenzen doorbreken, verbreding van perspectief, van inventiviteit en verrassing, van inzicht en acceptatie van diversiteit.
De wisselende sociale opvattingen van generaties.
Fysiologisch: de hypothalamusfunctie, omzetting van informatie bijv. zenuwimpulsen in hormonen.
Gerelateerd aan WATERMAN en de 11 fase.
Plan09.gif NEPTUNUS: de integreerfunctie; symbool van actieve afwezigheid / passieve aanwezigheid, van verwerken, afsluiten en loslaten, het vermogen om met duidelijkheid om te gaan en om te verhullen, de intuÔtie te gebruiken, om het geheel en eenheid te ervaren. Woordeloos.
De sociale verbondenheid in een generatie.
Fysiologisch: de functie van vloeistoffen binnen het lichaam.
Gerelateerd aan VISSEN en de 12e fase.
Plan10.gif PLUTO: de uitdagingsfunctie; symbool van transformatie en ontmaskering, het vermogen om met de harde werkelijkheid of met (on)macht om te gaan, om te ontkennen of te verwerpen en zo te kiezen, om routine te gebruiken. Non-verbaal.
De culturele en maatschappelijke machtsverhoudingen binnen een tot drie generaties.
Fysiologisch: de functie van de dikke darm, van seksualiteit.
Gerelateerd aan SCHORPIOEN en de 8e fase.
 
Ascendant De Ascendant (= rijzend) of oostelijke horizon, het punt op de dierenriem dat opkomt
op een gegeven breedtegraad (in combinatie met het Medium Coeli, dat de draaiing van de aarde, de omgevingstijd, aanwijst) en de innerlijke ruimtetijd aanduidt.
De aanwezigheidsfunctie: symbool van het begin van het proces en de uitvoering van een taak, de benadering van het leven, het masker/ persona, triviaal contact met de omgeving, het eerste aandachtspunt.
Fysiologisch: het lichaam zelf en, samen met andere functies in directe verbinding, de uiterlijke kenmerken.
Meer informatie in ZZZ 9 en illustraties in ZZZ 13.
MC Het Medium Coeli (= midhemel) geeft het Zuiden aan. In combinatie met de ZON, die de datum aanduidt, geeft het de omgevingstijd aan.
De functie van de oriŽntatie in de actualiteit, de levenshouding, het vermogen om de eigen lijn uit te zetten en te volgen.
Fysiologisch: kracht en soepelheid van de wervelkolom.
Meer informatie vindt U in ZZZ 9 en illustraties in ZZZ 13.
 
De volgende elementen zijn combinaties van functies en niet hanteerbaar zoals dat met de eigenlijke functies het geval is. Zij bieden informatie als leerpunten.
Plan11.gif Noordelijke Maanknoop, kruispunt van de banen van Zon en Maan: het terrein en de wijze waarop hulp of feedback ontvangen en gehanteerd wordt.
Plan12.gif Pars Fortune, combinatie van de stand van Zon en Maan in verhouding tot de Ascendant: het wordt beschouwd als 'het leerpunt'.
   
   
  ^    
   
afstand Aspecten of hoeken
in
graden
+/- 6į
belangrijke relaties tussen functies, tekens en fasen:
 
conjunctie: beide functies vormen een geheel met elkaar, worden als een eenheid ervaren;
als de snellere ingaand is: de ervaring met de langzame is oud dus overbekend, vermoeid;
als de snellere uitgaand is: de ervaring met de langzame is fris, de snellere wordt ondersteund naargelang beide qua aard bij elkaar passen.
30į halfsext: de relatie tussen de functies verbindt twee verschillend geaarde kleuringen en fasen, met ongelijke richting, die verschillende vormen van activiteit gebruiken. Ze berust op het inherente verschil tussen opeenvolgende fasen. De samenwerking wordt opgezocht en herkend of is vertrouwend en vol verwachting.
60į sextiel: de functies bevinden zich in twee overeenkomstig geaarde kleuringen en fasen die gelijk gericht zijn op innerlijk of omgeving, maar verschillende vormen van activiteit gebruiken: fysiek en mentaal samen. De overeenkomst is begrijpend en ontwikkelend.
90į vierkant: de as-relaties tussen de functies verbindt twee verschillend geaarde kleuringen en fasen, met dwars op elkaar liggende richting, maar met overeenkomstige vormen van activiteit: zij zijn hypo-, anti- of synthetisch. De samenwerking is zeer energiek, soms ronduit vechterig of vernieuwend.
NB het vierkant bestaat in drie vormen: hypothetisch, antithetisch en synthetisch. De "innerlijke as" en de "omgevingsas" met hun fysieke en mentale polen staan dwars op elkaar.
120į driehoek: de functies bevinden zich in gelijkaardige kleuringen en fasen, zijn gelijk gericht, maar passen verschillende vormen van activiteit toe. De samenwerking is aanvullend, vanzelfsprekend, soms is ze zwak of zelfs gemakzuchtig en lui, in de kern ontwikkelend.
NB de driehoek beslaat een van de vier terreinen: fysieke eigenheid, mentale eigenheid, fysieke omgeving, mentale omgeving.
150į inconjunct: de relatie tussen de functies verbindt twee verschillend geaarde kleuringen en fasen, met ongelijke richting, die verschillende vormen van activiteit gebruiken. De samenwerking is individueel, vergt langdurige inspanning, dwingt tot onderzoek en analyse.
180į oppositie: beide functies hebben verschillend geaarde kleuringen en fasen, zijn gelijk gericht, en gebruiken overeenkomstige vormen van activiteit.
Zij worden aanvankelijk als maximaal contrasterend ervaren, maar bevinden zich in complementaire positie en dat vereist dat naar harmonische samenwerking wordt gestreefd.
geen niet-geaspecteerde, geÔsoleerde functie: moeilijk herkenbaar, moeilijk te sturen. Uit zich extreem of is onberekenbaar omdat de hanteerbaarheid afhangt van een of meer actuele relaties met de heersende omgeving. Als het proces een langere duur omvat kan de situatie rond die functie veranderen.
   
 
  ^  
   
De ontwikkelingsverbanden: dynamische vierkanten en dialectische driehoeken
 
 
1 omgevingen Teken01.gif Plan05.gif
veronderstelling (hypothese) van de buitenwereld
dynamiek-as van MIJN CONTACT MET OMGEVINGEN
 
Plan04l.gif Teken07.gif 7 omgevingen
activering zintuigen
aanwezigheid begin aan
overeengekomen taak
fysieke  driehoek:
levenskracht
dynamisch vierkant:
begin - triviaal - open
mentale driehoek:
aantrekking
aanvulling aanpassing
spiegeling soc.interactie
sentiment eros onbeslist
 
4 individu Teken04.gif Plan02.gif
veronderstelling (hypothese) in eigen innerlijke wereld
dynamiek-as van MIJN WAARDEN, DE INNERLIJKE BASES

 
Plan07.gif Teken10.gif 10 individu 

inn.ontroerbaarheid
emotie subject ervaren
stabiliteit ondernemen
fysieke  driehoek:
mijn hechting
dynamisch vierkant:
afhankelijk - houvast
mentale driehoek:
mijn structuur
standvastig bewust
beperking ordening
objectivering perfectie
 
5 omgevingen Teken05.gif Plan01.gif
tegenstelling (antithese) van de buitenwereld
dynamiek-as van MIJN ROL IN DEZE GROEP / OMGEVING
 
Plan08.gif Teken11.gif 11 omgevingen 
zelfvertrouwen wilskracht
toneelspel trots trouw
identiteit ego-
fysieke driehoek:
(zelf)bestuur
dynamisch vierkant:
standpunt - attractie
mentale driehoek:
aanpassing
conglomereren wet politiek
tolerantie groep grenzen
gelijkwaardigheid publiek
 
2 individu Teken02.gif Plan04.gif
tegenstelling (antithese) in de eigen innerlijke wereld
dynamiek-as MIJN BEHOEFTEN, MIJN WEERSTAND
 
Plan10.gif Teken08.gif 8 individu
inn.refereren herinneren
motief achting zintuigl. sensaties doorzetten
mentale driehoek:
mijn aandacht
dynamisch vierkant:
discussie - kritiek
fysieke  driehoek:
mijn verzet
concentreren selectief
beslist inventief intens
zwart-wit routine -dwang
 
3 omgevingen Teken03.gif Plan03.gif
samenvoeging (synthese) van de buitenwereld
dynamiek-as van GELIJKWAARDIGHEID OF UITSLUITING
 
Plan06.gif Teken09.gif 9 omgevingen
grip op omgeving tekens
verschil relateren veelvoud
handel eigen weg
mentale driehoek:
kennis
dynamisch vierkant:
informatie - uitzichten
fysieke driehoek:
kaders
uitbreidingsvermogen
enthousiasme relativering
geloof ideaal wetgeving
 
6 individu Teken06.gif Plan03a.gif
samenvoeging (synthese) in de eigen innerlijke wereld
dynamiek-as CONCLUSIE: EIGENWAARDE OF ONVRIJHEID
 
Plan09.gif Teken12.gif 12 individu 
analyseringsvermogen
eenmalig werkzaam
detail gebrek probleem
mentale driehoek:
mijn interesse
dynamisch vierkant:
analyse - conclusie
fysieke  driehoek:
mijn voldoening
compromis doel
onbewust droom mysterie
opslag loslaten afwezig
dialectische herschikking 12-6-2011, dynamische aanpassing 27-1-2016.

Koppelingen naar
de dynamiek en de dialectiek - confrontatie en ontwikkeling in structuur,
de basiselementen en hun relaties - de structuur.
 

 
  ^  
 

Verantwoording

Alle potentialiteiten van een proces werken op een individuele manier samen. Dat betekent dat een eigenschap in een bepaalde context afwezig kan schijnen en in andere duidelijker tot uitdrukking zal komen.

Onze wereld is aan voortdurende transformatie onderhevig, ze ontwikkelt zich gestaag. Bij de interpretatie van de begrippen en symbolen waarmee we haar willen beschrijven zullen wij daarom met de algemene tendensen van de context rekening moeten houden.
Deze interpretatie is gebaseerd op de culturele en maatschappelijke structuur ofwel de geest van de tijd in de tweede helft van de 20e en het begin van de 21e eeuw in West-Europa. Rini Sips.